Ymosodiadau cŵn: Lansio cynllun

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Ymddiriedolaeth Cŵn yn rhybuddio bod nifer yr ymosodiadau gan gŵn yn cynyddu

Mae ymgyrch newydd yn cael ei lansio yn y Cynulliad ddydd Iau i geisio lleihau nifer yr achosion o gŵn yn ymosod ar bobl yng Nghymru.

Mae'r Ymddiriedolaeth Cŵn yn dweud bod cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer yr ymosodiadau ar blant yn enwedig.

Yn ôl yr elusen, mae 580,000 o gŵn yng Nghymru - ffigwr sy'n dal i godi. Ond mae nifer yr ymosodiadau gan gŵn yn cynyddu hefyd.

Plant dan naw oed sydd fwya' tebygol o fod angen triniaeth yn yr ysbyty, gyda'r rheiny rhwng dwy a phedair oed yn fwyaf tebygol o gael eu brathu.

Yn y Cynulliad ddydd Iau, fe fydd yr elusen yn lansio ymgyrch newydd - sy'n cynnwys cynnal gweithdai mewn ysgolion - i addysgu plant sut i adnabod yr arwyddion a gweld pa hwyliau sydd ar anifail.

Stori Cari Williams:

Disgrifiad o’r llun,
Briw Cari Williams wedi i'r ci ymosod arni, ac yna yn y broses o wella

Ddiwedd mis Ionawr eleni, fe ymosododd ci'r teulu ar Cari Williams, 10, y tu allan i'w chartref ym Mhenrhyndeudraeth. Fe gafodd y ci ei ddifa o ganlyniad i'r digwyddiad.

Mewn sgwrs gyda BBC Cymru Fyw, dywedodd mam Cari, Catrin Llywelyn: "Mae be' ddigwyddodd i'r ferch wedi bod yn hunllef ofnadwy... nid yn unig iddi hi, ond i ni fel teulu.

"Anifail anwes i ni oedd y ci, ac wedi magu ers oedd o'n wythnos oed. Roedd y ferch yn meddwl y byd o'r ci oedd wedi bod hefo ni am bron i bum mlynedd.

"Doedden ni ddim yn disgwyl i'r ci frathu Cari. Mi fydd y graith gyda hi am byth. Fe ddigwyddodd y peth mor sydyn.

"Yr unig beth allai ddweud ydi i bob plentyn ac oedolyn fod yn ymwybodol bod ci yn gallu ymosod ar unrhyw adeg - hyd yn oed anifail anwes."