Troseddau rhyw: 20 mlynedd o garchar

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Suffolk
Disgrifiad o’r llun, Digwyddodd y troseddau yn yr 80au a'r 90au

Yn Llys y Goron Ipswich mae dyn 59 oed, oedd yn euog o 10 o droseddau rhyw, wedi cael ei garcharu am 20 mlynedd.

Mae Alan Aylward neu Alan Ward yn wreiddiol o Loegr ond roedd yn byw yn Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro.

Roedd yn euog o dreisio dwy ferch 14 oed ac ymosodiadau anweddus ar ddwy ferch arall a chlywodd y llys fod y troseddau yn ardal Lowestoft yn yr wythdegau a'r nawdegau.

Yn Rhagfyr 2013 dywedodd menyw wrth yr heddlu fod y diffynnydd wedi ei threisio pan oedd hi yn ei harddegau.

Gwadu

Cafodd ei arestio yn Ionawr 2014 a gwadodd y drosedd a dweud nad oedd yn cofio'r fenyw oedd wedi diodde.

Daeth yr heddlu o hyd i dair arall oedd wedi diodde.

Pan gafodd ei holi eto gwadodd Aylward ei fod wedi troseddu ac yn Hydref 2014 roedd yn wynebu 11 o gyhuddiadau.

Yn y llys ddydd Mercher fe'i cafwyd yn euog o 10 o droseddau.

Tafarnwr

Dywedodd y Cynghorydd John Davies, sy'n byw ar gyrion Eglwyswrw, wrth raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru fore Iau fod Aylward wedi bod yn dafarnwr yn nhafarn y Butchers Arms yn y pentref am gyfnod o tua wyth mlynedd.

Ychwanegodd fod pobl yn lleol wedi eu "dychryn' yn dilyn dedfrydu Aylward am droseddau yn erbyn merched ifanc yn ystod ei gyfnod yn ardal Lowestoft.

Disgrifiad o’r llun, Roedd yr achos yn Llys y Goron Ipswich