Rhagor yn gwrando ar Radio Cymru

Cyhoeddwyd

Mae 20,000 yn fwy yn gwrando ar Radio Cymru bob wythnos, yn ôl y ffigyrau diweddaraf, ond cymysg ydi'r darlun i orsafoedd ledled Cymru.

Mae'r ffigyrau ar gyfer tri mis cyntaf 2015 yn dangos fod 126,000 o bobl yn gwrando ar Radio Cymru bob wythnos.

Daw hyn flwyddyn wedi newidiadau sylweddol i amserlen y gwasanaeth, a chyfnod ddiwedd 2014 pan syrthiodd nifer y gwrandawyr i'r lefel isaf ers dechrau cofnodi.

Fe gollodd BBC Radio Wales 1,000 o wrandawyr - 426,000 sy'n gwrando'n wythnosol.

Dywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru:

"Mae ffigyrau diweddaraf RAJAR yn dangos cynnydd da yn ffigyrau gwrando Radio Cymru i'w cymharu â'r ffigyrau diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Chwefror. Mae ffigyrau Radio Wales wedi aros yn gyson.

"Mae'r cynnydd yn ffigyrau Radio Cymru yn gadarnhaol ac fel sy'n arferol, byddwn yn edrych ar y manylion yn ofalus ac yn gweithio i gryfhau ein gorsafoedd ymhellach."

Dadansoddiad Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru, Huw Thomas:

"Ymhlith y gerddoriaeth, y trafod, y tywydd a'r teithio ar Radio Cymru fore dydd Iau, fe fydd 'na deimlad o ryddhad hefyd yn llifo drwy'r tonfeddi.

Flwyddyn ar ôl cyflwyno'r unigryw Tommo i'r genedl, mae'r ffigurau yn codi eto. A'r 20,000 o wrandawyr ychwanegol sy'n gynnydd sylweddol o'r lefelau isaf erioed a ddilynodd yn sgîl newidiadau gan bennaeth yr orsaf, Betsan Powys.

Fel y seiciatrydd Frasier Crane ar ei orsaf radio Americanaidd, motto Betsan Powys ar ôl cymryd yr awenau oedd "Rwy'n gwrando". Cynhaliwyd sgwrs genedlaethol, y gynulleidfa yn dweud eu dweud yn blwmp ac yn blaen, a'r orsaf yn ateb y galw.

Fis Mawrth y llynedd daeth newidiadau i'r amserlen a'r gerddoriaeth, ond fe brofodd y cymeriadau cryf ac ambell i drac Saesneg yn ormod i rai. Mae unrhyw bennaeth radio yn disgwyl gweld gwahaniaeth yn y ffigurau gwrando yn dilyn newidiadau mor sylweddol, ond roedd y gostyngiad ddaeth yn ail hanner 2014 yn frawychus. Efallai'n ddigon i rai droi at y seiciatrydd.

Felly ai'r cynnydd sydd wedi'i gyhoeddi nawr sy'n gyfrifol am y rhyddhad i gyd? Na. Mae 'na newid agwedd ymhlith y rheolwyr hefyd, yn debyg i'r hyn dwi wedi sylwi arno ymhlith staff S4C wrth drafod pwnc llosg ffigurau'r gynulleidfa.

Mae'r RAJARs yn dal yn bwysig, ond mae patrymau gwrando yn newid. Fis Chwefror fe gafodd mwy na 35,000 o bodlediadau Radio Cymru eu lawrlwytho, a'r nifer uchaf erioed - 46,749 - ym mis Mawrth. A hyn i gyd ar ôl i Radio Cymru gynyddu'r arlwy ar-lein.

Fe fydd angen 20,000 o wrandawyr eraill i gyrraedd lefelau gwrando flwyddyn yn ôl, a phob tri mis fe fydd diwrnod cyhoeddi'r ffigurau gwrando yn dal i godi pryder yn swyddfeydd BBC Radio Cymru, fel ym mhob gorsaf arall.

Ond mae'r cynnydd diweddaraf yng ngwrandawyr y gwasanaeth cenedlaethol, ynghyd â pherfformiad calonogol y podlediadau, yn golygu bod modd i bennaeth yr orsaf roi ochenaid o ryddhad, wedi cyfnod digon anesmwyth wrth y llyw.

Darlun cymysg

Yn y sector masnachol, fe welodd rhai o'r gorsafoedd gynnydd yn y gynulleidfa wythnosol. Llwyddodd Heart North Wales, er enghraifft, i gynyddu nifer y gwrandawyr o 24,000, gyda 131,000 yn gwrando bob wythnos.

Ond fe welodd eraill nifer y gwrandawyr yn cwympo, yn cynnwys cwymp o 22,000 yng nghynulleidfa Capital South Wales bob wythnos, a 186,000 yn gwrando.

Colli 50,000 o wrandawyr wnaeth Heart South Wales yn nhri mis cynta'r flwyddyn, gyda 447,000 yn gwrando'n wythnosol.

Wrth i Swansea Sound ddathlu 40 mlynedd ar yr awyr, fe gollodd yr orsaf 5,000 o wrandawyr. 64,000 sy'n gwrando bob wythnos.

Yn ôl RAJAR, y cwmni sy'n gyfrifol am yr arolwg ffigyrau gwrando, mae 22% o bobl ledled y DU yn dweud eu bod nhw'n gwrando ar y radio drwy ffôn symudol neu dabled o leia' unwaith y mis - cynnydd o 20% ers y llynedd. 34% yw'r ffigwr hwnnw i rai rhwng 15 a 24 oed - cynnydd o 4% ers y llynedd.

Yn ogystal, daeth RAJAR i'r casgliad fod 44% o bobl rhwng 15 a 24 oed ar wefannau cymdeithasol, yn derbyn diweddariadau am eu hoff orsafoedd a chyflwynwyr.

Mae 'na gynnydd blynyddol o 3% wedi bod yn y gyfran o bobl sy'n gwrando ar y radio ar lwyfan digidol - yn cynnwys DAB neu arlein - i 39.6%.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol