Problemau ar yr A55 ger Llanelwy

Lori Datws

Mae un llain orllewinol o ffordd yr A55 ar gau i gyfeiriad y gorllewin fore dydd Iau, ar ôl i lori datws droi ar ei hochr a cholli ei llwyth.

Fe ddigwyddodd y ddamwain am 22:45 nos Fercher ger cyffordd 27 yn Llanelwy, a bu'r rhaid ail-gyfeirio traffig dros nos.

Er bod traffig yn drwm yn yr ardal mae modd teithio heibio'r gyffordd i gyfeiriad y gorllewin ar un llain sydd ar agor.

Image copyright CW55BUD
Image caption Ail-godi'r lori'n ôl ar ei holwynion
Image copyright CW55BUD
Image caption Lori ar ei hochr
Image copyright cw55bud