Bron 600 o gwsmeriaid heb drydan am gyfnod yn Llanelli wedi 'ffrwydrad'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Ysgol Uwchradd Bryngwyn

Fe gollodd bron 600 o gwsmeriaid eu cyflenwad trydan am gyfnod oherwydd "ffrwydrad" yn Llanelli.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys fod y gwasanaethau brys wedi eu galw tua 12:55 wedi adroddiadau bod sŵn ergyd fawr a mwg ar safle Ysgol Uwchradd Bryngwyn.

Mae'r frigâd dân wedi dweud bod trawsnewidydd y tu allan i adeiladau'r ysgol wedi ffrwydro.

Cafodd disgyblion a staff orchymyn i adael yr ysgol.

Yn ôl Western Power Distribution, fe ddechreuodd y tân mewn is orsaf 11,000 o foltiau ym Mryngwynmawr.

'Awr a hanner'

"Fe wnaeth 587 o gwsmeriaid golli eu cyflenwad trydan," meddai llefarydd.

"Ond o fewn awr a hanner roedd cyflenwadau wedi eu hadfer i bob cwsmer ac eithrio 20."

Dywedodd Cyngor Sir Gaerfyrddin fod y prifathro wedi dilyn y canllawiau diogelwch cywir a bod disgyblion a staff wedi symud i safle diogel o fewn ffiniau'r ysgol.

"Mae rhannau o'r ysgol wedi dioddef difrod o ganlyniad i effeithiau mwg," meddai llefarydd.

"Roedd arholiad TGAU ar fin cael ei gynnal yn y prynhawn. Mae'r ysgol wedi cysylltu gyda'r bwrdd arholi er mwyn egluro'r amgylchiadau ac fe fydd yr ysgol yn gweithio gyda'r bwrdd arholi er mwyn datrys y sefyllfa."

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu na chafodd neb ei anafu a bod y disgyblion yn ddiogel. "Does dim angen i rieni fynd i'r ysgol," meddai.