Carcharu 'parafeddyg ffug', Phillip Lemonheigh, am 20 mis

Cyhoeddwyd

Mae dyn o Gastell-nedd - gafodd ei ddal yn gor-yrru mewn car yr oedd wedi ei wneud i edrych fel ambiwlans - wedi ei garcharu am 20 mis dan glo.

Fe wnaeth Phillip Lemonheigh, 60, roi golau glas a sticeri ar gar ei wraig i wneud iddo edrych fel cerbyd ymateb brys.

Cafodd Lemonheigh ei ddal yn gyrru ar 68 mya mewn ardal 50 mya ar un o gyffyrdd yr M4 yn 2011.

Cafodd Lemonheigh ei ddal yn gyrru'r ambiwlans ffug ddwywaith ar 24 Awst 2011.

Trwydded ffug

Pan wnaeth yr awdurdodau gais am fanylion y gyrrwr, cafodd manylion Paul Astley o Bont-y-pŵl eu cyflwyno.

Clywodd y llys bod Mr Astley, sydd bellach yn byw yn Bwlgaria, wedi colli ei drwydded yn 1994 ac nad oedd yn gwybod sut aeth i ddwylo Lemonheigh.

Ar 8 Gorffennaf 2013, cafodd ei ddal ar gamera cyflymder yn mynd drwy oleuadau traffig 24 eiliad ar ôl iddo newid i goch, gan wneud 73 mya mewn ardal 50 mya.

Fe wnaeth staff Ysbyty Treforys roi gwybod i'r heddlu yn 2013 pan gafodd car Lemonheigh ei weld yn y maes parcio.

'Dim amheuaeth'

Mewn gwrandawiad blaenorol, fe wnaeth Lemonheigh gyfaddef un cyhuddiad o yrru'n beryglus a thri o wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Clywodd Llys y Goron Abertawe bod Lemonheigh wedi ei gael yn euog o dwyllo a dwyn ar sawl achos yn dyddio'n ôl i'r 1960au.

Dywedodd y barnwr fod "dim amheuaeth" bod rhaid i Lemonheigh fynd i'r carchar.

"Fe wnaethoch chi yrru drwy olau coch ac fe allech chi fod wedi achosi damwain ddifrifol iawn."

Bydd yn y carchar am gyfanswm o 20 mis a chafodd ei wahardd rhag gyrru am dair blynedd.