Hoff Le: Eich lluniau chi

  • Cyhoeddwyd

Croeso i'r casgliad cyntaf o rai o'r llu o luniau 'Hoff Le' hyfryd sydd wedi cyrraedd BBC Cymru Fyw cyn belled.

Mae 'na ddigon o amser i gyfrannu ac mae manylion sut i gysylltu i gyd ar y dudalen yma.

Edrych 'mlaen i weld eich lluniau ac i ddarllen eich straeon.

Ffynhonnell y llun, Gwen Màiri
Disgrifiad o’r llun,
"Ar lan yr afon Teifi yn Maesycrugiau, ar bwys eglwys Llanllwni. Tawel, hudol, disglair." - Gwen Màiri
Ffynhonnell y llun, Jonathan Lloyd
Disgrifiad o’r llun,
Copa'r Wyddfa - Jonathan Lloyd
Ffynhonnell y llun, Heledd Thomas
Disgrifiad o’r llun,
Mynydd Caerffili - Heledd Thomas, Cadeirydd Pwyllgor Ieuenctid Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015

"Dyma lun o'r olygfa wrth sefyll ar frig ein mynydd bach yma yng Nghaerffili. Un o fy hoff fannau i gerdded gyda chwmni fy nghi, Cadi, yn enwedig ar nosweithiau yn yr haf er mwyn cael seibiant bach rhag yr holl adolygu!"

Ffynhonnell y llun, Mari Dalis-Davies
Disgrifiad o’r llun,
"Arfordir Ceredigion ger gwersyll yr Urdd Llangrannog. Pa le gwell ar ddiwrnod braf?" - Mari Dalis-Davies
Ffynhonnell y llun, Anwen Evans
Disgrifiad o’r llun,
Tŷ Mawr Wybrnant - Anwen Evans

Meddai Anwen Evans: "Un o fy hoff lefydd yw Tŷ Mawr Wybrnant ger Penmachno, Dyffryn Conwy, sef cartref yr Esgob William Morgan.

"Yr ardd, gyda phlanhigion yn adlewyrchu yr ardd fel ag yr oedd hi yn y 16eg ganrif, yw fy hoff le - eistedd ar fainc fach ger wal gerrig, gyda choeden afalau yn ymestyn ei brigau dros y fainc, ac afon yn llifo gerllaw, Arogl hyfryd y blodau yn gymysg efo'r mwg coed tân o simdde'r tŷ, a'r adar yn canu. Yn wir, yng ngeiriau R Williams Parry: "...mae yno flas y cynfyd, yn aros fel hen win".

"Mae'r holl ardal yn brydferth tu hwnt, ond yn bennaf oll, mae'r llonyddwch a'r distawrwydd yn falm i'r enaid."

Ffynhonnell y llun, Carys Tecwyn
Disgrifiad o’r llun,
Comin Uwchgwyrfai, Y Fron - Hoff Le Eric a Lili (a'u perchennog Carys Tecwyn)
Ffynhonnell y llun, Dafydd Elfryn
Disgrifiad o’r llun,
"Un o fy hoff lefydd i gerdded - yr Eifl, Trefor," meddai Dafydd Elfryn
Ffynhonnell y llun, Bethan Davies
Disgrifiad o’r llun,
Bae Abertawe o Fynydd Cilfái - hoff le Ollie a Chico
Ffynhonnell y llun, Al Hughes
Disgrifiad o’r llun,
Caffi Valla's ym Mangor - at ddant y cyflwynydd a'r newyddiadurwr Aled Hughes
Ffynhonnell y llun, Elen Lois Williams
Disgrifiad o’r llun,
"Lle perffaith i fynd am dro yn ystod awr ginio a hel atgofion am ddyddie coleg." - Elen Lois Williams
Ffynhonnell y llun, @ClwbRygbiCNE
Disgrifiad o’r llun,
Dôl Wiber - cartref Clwb Rygbi Castell Newydd Emlyn
Ffynhonnell y llun, Brian Davies
Disgrifiad o’r llun,
Ynys y Barri gyda'r teulu - Brian Davies, Rheolwr Tîm Cymru yng Ngemau'r Gymnwlad 2014
Ffynhonnell y llun, Nia Davies
Disgrifiad o’r llun,
"Y Bwlch yn yr haf efo hufen iâ, ac yn edrych lawr ar y cymoedd," Jack Thomas
Ffynhonnell y llun, Llwyd Owen
Disgrifiad o’r llun,
Traeth Coch, Ynys Môn - Llwyd Owen
Ffynhonnell y llun, Gwenno Edwards
Disgrifiad o’r llun,
Ystafell 139, Neuadd Pantycelyn, Prifysgol Aberystwyth. "Dim byd ond desg, cadair a gwely yno ond roedd hynny'n ddigon." - Gwenno Edwards
Ffynhonnell y llun, Leia
Disgrifiad o’r llun,
Cymru o'r awyr! Uwchben Gŵyr - Leia
Ffynhonnell y llun, @Toshfan44
Disgrifiad o’r llun,
"Llangrannog - lle prydferth ac atgofion arbennig am y teulu" - @Toshfan44
Ffynhonnell y llun, Llio Maddocks
Disgrifiad o’r llun,
"Y dro o Gwm Orthin, drwy Rhosydd ac i ben y Moelwyn. Nunlla gwell." - Llio Maddocks
Ffynhonnell y llun, Roger Van Praet
Disgrifiad o’r llun,
Bro Ffestiniog uwch ben Maentwrog. "Golygfeydd hardd, hanes diwydiannol, rheilffordd Ffestiniog ond hefyd llonyddwch, ddistawrwydd a heddwch!" - Roger Van Praet
Ffynhonnell y llun, Steffan John
Disgrifiad o’r llun,
Castell Dryslwyn - Steffan John
Ffynhonnell y llun, @lxndmin
Disgrifiad o’r llun,
Moel Famau yn yr eira - Alex Nolan
Ffynhonnell y llun, Cwrw Llyn
Disgrifiad o’r llun,
Porth Colmon - Cwrw Llŷn
Ffynhonnell y llun, Sian Gwilym
Disgrifiad o’r llun,
Llyn y Fan - Sian Gwilym