Hoff Le: Eich lluniau chi

Croeso i'r casgliad cyntaf o rai o'r llu o luniau 'Hoff Le' hyfryd sydd wedi cyrraedd BBC Cymru Fyw cyn belled.

Mae 'na ddigon o amser i gyfrannu ac mae manylion sut i gysylltu i gyd ar y dudalen yma.

Edrych 'mlaen i weld eich lluniau ac i ddarllen eich straeon.

Image copyright Gwen Màiri
Image caption "Ar lan yr afon Teifi yn Maesycrugiau, ar bwys eglwys Llanllwni. Tawel, hudol, disglair." - Gwen Màiri
Image copyright Jonathan Lloyd
Image caption Copa'r Wyddfa - Jonathan Lloyd
Image copyright Heledd Thomas
Image caption Mynydd Caerffili - Heledd Thomas, Cadeirydd Pwyllgor Ieuenctid Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015

"Dyma lun o'r olygfa wrth sefyll ar frig ein mynydd bach yma yng Nghaerffili. Un o fy hoff fannau i gerdded gyda chwmni fy nghi, Cadi, yn enwedig ar nosweithiau yn yr haf er mwyn cael seibiant bach rhag yr holl adolygu!"

Image copyright Mari Dalis-Davies
Image caption "Arfordir Ceredigion ger gwersyll yr Urdd Llangrannog. Pa le gwell ar ddiwrnod braf?" - Mari Dalis-Davies
Image copyright Anwen Evans
Image caption Tŷ Mawr Wybrnant - Anwen Evans

Meddai Anwen Evans: "Un o fy hoff lefydd yw Tŷ Mawr Wybrnant ger Penmachno, Dyffryn Conwy, sef cartref yr Esgob William Morgan.

"Yr ardd, gyda phlanhigion yn adlewyrchu yr ardd fel ag yr oedd hi yn y 16eg ganrif, yw fy hoff le - eistedd ar fainc fach ger wal gerrig, gyda choeden afalau yn ymestyn ei brigau dros y fainc, ac afon yn llifo gerllaw, Arogl hyfryd y blodau yn gymysg efo'r mwg coed tân o simdde'r tŷ, a'r adar yn canu. Yn wir, yng ngeiriau R Williams Parry: "...mae yno flas y cynfyd, yn aros fel hen win".

"Mae'r holl ardal yn brydferth tu hwnt, ond yn bennaf oll, mae'r llonyddwch a'r distawrwydd yn falm i'r enaid."

Image copyright Carys Tecwyn
Image caption Comin Uwchgwyrfai, Y Fron - Hoff Le Eric a Lili (a'u perchennog Carys Tecwyn)
Image copyright Dafydd Elfryn
Image caption "Un o fy hoff lefydd i gerdded - yr Eifl, Trefor," meddai Dafydd Elfryn
Image copyright Bethan Davies
Image caption Bae Abertawe o Fynydd Cilfái - hoff le Ollie a Chico
Image copyright Al Hughes
Image caption Caffi Valla's ym Mangor - at ddant y cyflwynydd a'r newyddiadurwr Aled Hughes
Image copyright Elen Lois Williams
Image caption "Lle perffaith i fynd am dro yn ystod awr ginio a hel atgofion am ddyddie coleg." - Elen Lois Williams
Image copyright @ClwbRygbiCNE
Image caption Dôl Wiber - cartref Clwb Rygbi Castell Newydd Emlyn
Image copyright Brian Davies
Image caption Ynys y Barri gyda'r teulu - Brian Davies, Rheolwr Tîm Cymru yng Ngemau'r Gymnwlad 2014
Image copyright Nia Davies
Image caption "Y Bwlch yn yr haf efo hufen iâ, ac yn edrych lawr ar y cymoedd," Jack Thomas
Image copyright Llwyd Owen
Image caption Traeth Coch, Ynys Môn - Llwyd Owen
Image copyright Gwenno Edwards
Image caption Ystafell 139, Neuadd Pantycelyn, Prifysgol Aberystwyth. "Dim byd ond desg, cadair a gwely yno ond roedd hynny'n ddigon." - Gwenno Edwards
Image copyright Leia
Image caption Cymru o'r awyr! Uwchben Gŵyr - Leia
Image copyright @Toshfan44
Image caption "Llangrannog - lle prydferth ac atgofion arbennig am y teulu" - @Toshfan44
Image copyright Llio Maddocks
Image caption "Y dro o Gwm Orthin, drwy Rhosydd ac i ben y Moelwyn. Nunlla gwell." - Llio Maddocks
Image copyright Roger Van Praet
Image caption Bro Ffestiniog uwch ben Maentwrog. "Golygfeydd hardd, hanes diwydiannol, rheilffordd Ffestiniog ond hefyd llonyddwch, ddistawrwydd a heddwch!" - Roger Van Praet
Image copyright Steffan John
Image caption Castell Dryslwyn - Steffan John
Image copyright @lxndmin
Image caption Moel Famau yn yr eira - Alex Nolan
Image copyright Cwrw Llyn
Image caption Porth Colmon - Cwrw Llŷn
Image copyright Sian Gwilym
Image caption Llyn y Fan - Sian Gwilym

Straeon perthnasol