Tro pedol ar gais cynllunio llosgydd Sir y Fflint

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wheelabrator
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y llosgydd yn cael ei adeiladu ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud tro pedol ynglŷn â'u penderfyniad i wrthod cais cynllunio ar gyfer llosgydd gwastraff ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy.

Fis diwethaf mi wnaeth aelodau o bwyllgor cynllunio Cyngor Sir y Fflint wrthod cynlluniau ar gyfer y llosgydd gwerth £800m, ond bellach mae'r cynlluniau wedi eu cymeradwyo.

Byddai'r llosgydd ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy yn gallu cynhyrchu digon o ynni ar gyfer 30,000 o gartrefi a phrosesu 200,000 tunnell o wastraff o Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

Ar hyn o bryd mae'r gwastraff yn cael ei anfon i safleoedd tirlenwi, ond mae'r cynghorau wedi arwyddo cytundeb i fynd i'r afael â gwastraff nad oes modd ei ailgylchu, a hynny ar y cyd.

Penderfyniad yn groes i argymhellion

Ym mis Ebrill cafodd y cynllun ei wrthod yn dilyn honiadau nad oedd angen cyfleuster o'r math a'r maint hwn, bod y cynllun wedi methu â nodi derbynnydd ar gyfer yr ynni fydd yn cael ei greu, ac y byddai'n cael effaith annerbyniol ar draffig.

Ond, dywedodd swyddogion y cyngor bod y penderfyniad yn groes i'w hargymhellion, ac nad oedd yn cyd-fynd â pholisi'r cynllun, gan olygu bod y pwyllgor cynllunio wedi ailystyried y penderfyniad ddydd Gwener.

Roedd y datblygwyr Wheelabrator wedi dweud y gallai'r llosgydd fod yn weithredol erbyn 2018 a chreu hyd at 300 o swyddi yn ystod y broses adeiladu.

Byddai'r llosgydd yn cyflogi 35 o weithwyr ynghyd â gyrwyr lori fyddai'n teithio i'r safle dros 130 o weithiau pob dydd.

Mae'r cynllun, Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru, yn fenter rhwng cynghorau Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Dinbych a Fflint.

Ym mis Ebrill 2014 fe gafodd Wheelabrator ei ddewis fel y cwmni oedd yn cael ei ffafrio ar gyfer y cytundeb gwerth £800m dros 25 mlynedd.