Hwb fawr i aelodaeth yr Urdd yng Nghaerffili

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Eisteddfod yr Urdd
Disgrifiad o’r llun,
Mae mwy aelodau'r Urdd yn rhanbarth Gwent nag unrhyw ranbarth arall yng Nghymru

Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd Caerffili, mae'r mudiad wedi datgelu bod cynnydd mawr wedi bod yn nifer aelodau'r mudiad yn yr ardal.

Mae dros 5,200 o aelodau yn rhanbarth Gwent - mwy nag unrhyw ranbarth arall yng Nghymru.

Mae swyddogion yr Urdd yn lleol wedi bod yn ymweld ag ysgolion cyfrwng Saesneg i'w hannog i ymuno â'r mudiad yn ogystal.

Yn ôl swyddog datblygu'r mudiad yn lleol, Helen Greenwood, maen nhw wedi gwneud ymdrech benodol i ddenu aelodau newydd dros y blynyddoedd diwethaf.

"Reit o'r munud wnaeth y cyhoeddiad ddod bod yr Eisteddfod yn dod i Gaerffili, oedden ni i gyd yn sicr ein bod ni am gynnwys pawb - bod ni ddim eisiau cyfyngu fe i'r disgyblion oedd yn mynd i'r ysgolion Cymraeg," meddai.

Mae dros hanner y 70 o ysgolion cynradd yn ardal Caerffili wedi cystadlu yn yr eisteddfod eleni.

'Codi ymwybyddiaeth'

I'r pwyllgor gwaith lleol, roedd tasg arbennig i genhadu ac ymestyn i'r cymunedau i gyd o fewn bwrdeistref sirol Caerffili, meddai'r cadeirydd Sara Davies.

"Dyna un o'r heriau wnaethon ni weld oedd angen i ni wynebu o'r cychwyn cyntaf," meddai.

"Meddwl, mewn ardal sydd ddim falle mor draddodiadol Gymreig - sydd ddim yn gwybod beth yw Eisteddfod yr Urdd - roedd angen ymgyrch i godi ymwybyddiaeth."

Mae hi'n dweud y bydd nifer o bobl sydd ddim yn Gymry Cymraeg yn stiwardio ar y maes yn Llancaiach Fawr yr wythnos nesaf.

Dywedodd Ms Greenwood mai'r her nawr fydd cadw diddordeb yr aelodau newydd ar ôl yr eisteddfod.

"Y nod ydi, y flwyddyn nesa', ein bod ni'n cario 'mlaen i weithio gyda nhw," meddai.

"Dwi'n ffyddiog iawn os ydyn ni'n cydweithio gyda nhw, mi fydden nhw'n aros gyda ni."