BBC Cymru Fyw

Gwobr am ymchwil prifysgolion Cymru

Published
image captionBydd dros hanner y nawdd ar gyfer prifysgolion Cymru yn mynd i Brifysgol Caerdydd
Bydd prifysgolion yng Nghymru sy'n creu gwaith ymchwil o'r radd flaenaf yn cael eu gwobrwyo am y gwaith hwnnw.
Am y tro cyntaf, fe fydd pob prifysgol yn derbyn cyfran o £71m, wedi'i selio ar ba mor dda gafodd eu hymchwil ei raddio.
Bydd mwy na hanner yr arian yn mynd i Brifysgol Caerdydd, sydd wedi'i graddio fel y pumed brifysgol gorau yn y DU, a hynny am safon ei hymchwil.
Dywedodd Cyllid Addysg Uwch Cymru (CAUC) y bydd 70% o'r arian yn cael ei wario ar ymchwil gwyddoniaeth, un o flaenoriaethau'r llywodraeth.
Mae bron i draean o ymchwil prifysgolion Cymru o'r "radd flaenaf yn fyd eang", meddai'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil.

'Gwneud gwahaniaeth'

Dyw nawdd CAUC, sy'n gyfrifol am gyhoeddi nawdd prifysgolion, ddim yn cynnwys y £234m sy'n cael ei roi tuag at ffioedd dysgu myfyrwyr, am ei fod nawr yn cael ei reoli'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru.
Mae hyn yn gadael £125.8m, fydd hefyd yn gweld £33m yn cael ei roi i gyrsiau rhan amser a £15m i helpu myfyrwyr ar gyrsiau cost uchel fel meddygaeth a deintyddiaeth.
Dywedodd Dr David Blaney, prif weithredwr Cyllid Addysg Uwch Cymru, eu bod wedi llwyddo i gynnal lefel yr ymchwil am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, a bod gwaith prifysgolion Cymru yn gwneud "gwahaniaeth i fywydau pobl yng Nghymru a ledled y byd".
"Rydyn ni'n falch ein bod ni'n gallu parhau i ddarparu prifysgolion gyda'r nawdd hanfodol yma, sy'n arwain y ffordd at gyflogaeth, buddsoddiad a datblygiadau arall."