Beirniadu sgôr hylendid bwyd Ysbyty Dinbych

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Eirian Evans/Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr archwiliad ei gynnal ar 23 Mawrth gan Gyngor Sir Ddinbych

Mae ysbyty cymunedol yn Sir Ddinbych wedi cael ei feirniadu yn dilyn cyhoeddi sgôr hylendid bwyd "trychinebus".

Fe gafodd Ysbyty Dinbych sgôr o un allan o bump gan arolygwyr sy'n nodi bod rhaid gwneud "newidiadau mawr".

I gydymffurfio â'r gyfraith, rhaid i bob le bwyd arddangos eu sgôr hylendid bwyd er mwyn i gwsmeriaid allu gwneud penderfyniad cytbwys.

Dywedodd llefarydd y Ceidwadwyr yng Nghymru ar iechyd, Darren Millar, bod y sgôr isel yn "anodd ei gredu".

"Ni ddylai unrhyw ysbyty, dan unrhyw amgylchiadau, gael sgôr mor sâl â hyn," meddai.

"Mae'n ganlyniad trychinebus, a bydd cleifion a staff yn bryderus.

"I ysbyty gael sgôr mor isel â hyn, mae pryderon difrifol am ddiogelwch y bwyd. Dyw hynny ddim yn dderbyniol yn unman - ond i ysbyty - mae'n anodd ei gredu."

Yn gynharach yr wythnos yma, fe ddaeth i'r amlwg bod uned arlwyo bwyd yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan wedi derbyn sgôr hylendid bwyd o ddau allan o bump, sy'n golygu bod "angen gwella".

'Siomedig iawn'

Dywedodd y bwrdd iechyd ei fod yn siomedig iawn i dderbyn y sgôr isel:

"Mae'r bwrdd iechyd wedi gweithredu'n sydyn i ddelio â'r pryderon gafodd eu hamlygu yn ystod yr archwiliad," meddai llefarydd.

"Mae'r materion diogelwch oedd wedi arwain at sgôr o un neu ddau wedi cael eu datrys."

Dywedon nhw fod swyddog iechyd wedi ymweld â'r ysbyty ar 29 Ebrill a'i fod wedi cadarnhau eu bod wedi cydymffurfio â'r hyn oedd yn rhaid ei gywiro. Mae'r bwrdd nawr yn disgwyl am archwiliad arall.