Dedfrydu teulu am dyfu canabis o'u gwesty

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Fe wnaeth Susan McKay, ei mab Michael a'i gwr Owen dyfu canabis yn eu cartref

Mae cwpl a'u mab wedi cael dedfrydau o garchar wedi'i ohirio ar ôl cyfaddef tyfu canabis o'u gwesty gwely a brecwast yn Sir Ddinbych.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug mai syniad Susan McKay, 57 oed, oedd tyfu'r canabis ac fe wnaeth ei mab, Michael, 27 oed, gytuno i helpu.

Fe blediodd ei gŵr, Owen McKay, 73 oed, yn euog ar y sail iddo wneud dim am yr hyn oedd yn mynd ymlaen.

Dywedwyd bod y teulu wedi tyfu gwerth hyd at £96,000 o gyffuriau o'u cartref yn Llandyrnog, gan dyfu 115 o blanhigion canabis.

'Trafferthion teuluol'

Disgrifiad o’r llun, Clywodd y llys bod 115 o blanhigion canabis wedi eu darganfod yn y ty yn Llandyrnog

Fe gafodd Ms McKay, athrawes mewn ysgol uwchradd ger Wrecsam â gradd mewn Cemeg, a'i mab Michael, sy'n byw yn Huntington yn Sir caer, ddedfrydau o 20 mis o garchar, wedi'i ohirio am 18 mis.

Cafodd Owen McKay ddedfryd o bum mis o garchar, wedi'i ohirio am 12 mis.

Clywodd y llys bod trafferthion ariannol a theuluol wedi arwain i Ms McKay ddechrau tyfu cyffuriau.

Fe ddywedwyd bod ganddi fab anabl, a'i bod wedi colli mab arall wedi iddo ladd ei hun y llynedd.

Clywodd y llys ei bod hefyd wedi darganfod bod ei gŵr wedi bod yn cael perthynas â dynes arall am 10 mlynedd, a bod ganddo blentyn gyda'i bartner busnes.

Fe ddywedwyd hefyd, er bod y swm o gyffuriau gafodd ei dyfu yn sylweddol, ni chafodd ei werthu.