Rhybudd y gallai ysgol uniaith Gymraeg leihau niferoedd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Rhodri Llywelyn oedd yn holi Meirion Prys Jones

Mae cyn brif weithredwr Bwrdd yr Iaith yn rhybuddio y gallai newid statws ysgolion uwchradd dwyieithog i rai uniaith Gymraeg arwain at lai o ddisgyblion.

Daw sylwadau Meirion Prys Jones wrth i bennaeth Ysgol Gyfun Bro Myrddin yng Nghaerfyrddin ddweud wrth rieni eu bod nhw'n awyddus i droi'n ysgol gyfrwng Cymraeg ym mis Medi 2016.

Bydd rhieni yn cael y cyfle i drafod y mater ar 8 Mehefin.

Er i Meirion Prys Jones ddweud bod y penderfyniad yn "ddatblygiad diddorol" oedd yn "symud ni 'mlaen", dywedodd y gallai greu pryder.

Dywedodd y gall greu "sefyllfa lle mae rhai rhieni yn gofidio am y cwricwlwm cyfan drwy gyfrwng y Gymraeg, a ma' hynny i weld yn amlwg iawn ymysg rhieni Cymraeg yn aml, sy'n teimlo ychydig bach yn betrus ynglŷn â bod popeth yn cael ei ddysgu yn Gymraeg".

Disgrifiad,
Adroddiad Teleri Glyn Jones o Ysgol Gyfun Bro Myrddin

Yn Sir Gar mae 11 ysgol uwchradd, gyda phedair ohonynt yn ysgolion cyfrwng Saesneg.

Mae dwy ysgol Saesneg hefo defnydd sylweddol o'r Gymraeg, dwy ysgol Categori 2B a tair ysgol Categori 2A - gan gynnwys Bro Myrddin, sy'n cynnig Mathemateg a Gwyddoniaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Byddai pob pwnc yn cael eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg petai'r ysgol yn newid yn Ysgol Benodedig Cyfrwng Cymraeg.

Nid oedd yr ysgol na'r Cyngor Sir am wneud sylw ar hyn o bryd.