Cwest: Lladd chwaer a mam yn anghyfreithlon

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
(O'r chwith) Alice McMeekin a Katie Jenkin

Mewn cwest yn Barrow, Cumbria, mae crwner wedi penderfynu bod dyn 25 oed wedi lladd ei fam a'i chwaer yn anghyfreithlon.

Lladdodd John Jenkin Alice McMeekin, 58 oed, a Katie Jenkin, 20 oed o Aberdâr, â bwyell ym Mehefin 2013.

Cafodd John Jenkin ddedfryd oes ym Mawrth 2014 am ddynladdiad.

Roedd y Gymraes wedi dod adre i gefnogi ei mam wedi i'w brawd geisio lladd ei hun.

Cafodd y ddwy eu lladd mewn digwyddiad sgitsoffrenig yng nghartre'r teulu yn Millom, Cumbria.

Clywodd y cwest fod y ddwy wedi eu lladd lai na 48 awr wedi iddo gael ei ryddhau o uned iechyd meddwl.

'Yn brofiadol iawn'

Dywedodd y nyrs iechyd meddwl Garry Dixon ei fod "yn brofiadol iawn" wrth asesu risg.

Roedd adolygiad Ymddiriedolaeth Iechyd Partneriaeth Cumbria wedi penderfynu ei fod wedi "dilyn polisi'r ymddiriedolaeth".

Ond dywedodd y seiciatrydd ymgynghorol yr Athro Bob Peckitt ei fod yn poeni am yr hyn wnaeth y nyrs.

"Y broblem oedd ... bod nifer o ffactorau risg wedi dod i'r amlwg oherwydd ymddygiad Mr Jenkin.

"Er bod ei fam yn fodlon iddo ddod yn ôl i'r tŷ, nid oedd yn glir ar sail yr asesiad a oedd hyn yn synhwyrol.

"Pan adawodd yr uned iechyd meddwl roedd y rhwyd ddiogelwch yn denau ..."