Etholiad Cynulliad 2016: Nerys Evans ddim am ymgeisio

Cyhoeddwyd

Fydd Nerys Evans ddim yn ymgeisio am sedd ar ran Plaid Cymru yn Etholiad y Cynulliad y flwyddyn nesaf.

Bu Ms Evans yn cynrychioli rhanbarth canolbarth a gorllewin Cymru ym mae Caerdydd, cyn iddi benderfynu sefyll yn etholaeth Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro yn 2011.

Wedi iddi ddod yn drydydd bryd hynny, fe gollodd ei sedd yn y Cynulliad.

Mae Plaid Cymru nawr wedi agor enwebiadau yn yr etholaeth ar gyfer etholiad Cynulliad 2016.

Dywedodd llefarydd ar ran y blaid:

"Daw hyn ar ôl penderfyniad Nerys Evans i gamu lawr fel ymgeisydd, a hynny am resymau personol.

"Mi fydd Nerys Evans yn parhau i fod yn Ddirprwy Gadeirydd ar Blaid Cymru ac yn chwarae rôl allweddol yn ein hymgyrchoedd. Mae Plaid Cymru'n dymuno'n dda iddi."