Diogelwch ffyrdd: 'Datganoli rhannol yn andwyol'

Cyhoeddwyd

Mae sefydliad yr RAC yn awgrymu y gallai datganoli rhannol fod yn andwyol i wella diogelwch ffyrdd yng Nghymru.

Ffyrdd Cymru sydd wedi gweld y cwymp lleia' yn nifer y marwolaethau ac anafiadau difrifol ledled y DU.

Yn ôl yr RAC, mae 'na wahaniaethau dramatig rhwng ardaloedd. Fe syrthiodd y nifer 15% yng Nghymru yn 2013, o'i gymharu â'r cyfartaledd rhwng 2005 a 2009.

Yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban, mae'r gwymp rhwng 33% a 36%. Mae'r sefydliad yn dweud fod gan lywodraethau'r gwledydd hyn fwy o reolaeth na Chymru ar ddiogelwch ffordd.

Yn ôl yr Athro Stephen Glaister, cyfarwyddwr sefydliad yr RAC: "Mae'r DU mewn peryg o fynd yn ddarniog o ran polisi diogelwch ffordd - gyda gwahanol rannau'n meddu ar wahanol lefelau o bŵer, arian a'r ysfa wleidyddol i ddelio â marwolaethau ac anafiadau."

'Mwy o reolaeth'

Mae'r RAC yn nodi nad ydi pwerau diogelwch ffordd wedi eu datganoli i Gaerdydd, er mai llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am ariannu'r gwaith.

Mae'r RAC yn annog yr awdurdodau ledled y DU i gydweithio i wella diogelwch ar y ffyrdd.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran llywodraeth Cymru: "Er fod gennym ni rhai o'r ffyrdd diogelaf yn y byd, 'dy ni'n benderfynol o ostwng nifer y damweiniau.

"Dy ni'n gweithio gydag awdurdodau eraill y DU wrth ddatblygu ein polisïau.

"Wedi arolwg diweddar, fe wnaethon ni gyhoeddi buddsoddiad o £6.4m i wella diogelwch yn 280 o leoliadau.

"'Dy ni hefyd wedi rhoi £6m i brosiectau hyfforddi ac addysgu am ddiogelwch ffordd, ac fe fyddwn ni'n lansio cronfa arall yn fuan i ddelio â damweiniau ymysg beicwyr modur."