Lluniau Eisteddfod yr Urdd - dydd Llun // Photos from the Urdd Eisteddfod on Monday

  • Cyhoeddwyd

Lluniau dydd Llun o faes Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015:

Monday's photos from the Urdd Eisteddfod 2015 held at Llancaiach Fawr, Nelson in Caerphilly:

Disgrifiad o’r llun,
Plasdy Llancaiach Fawr, sydd yn gartref i Eisteddfod yr Urdd eleni // Llancaiach Fawr Manor, the home of this year's Urdd Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Plant Ysgol St. Michael's, Trefforest ar ôl cystadlu yn y Gân Actol i Ddysgwyr // Children from St. Michael's School, Treforest, backstage after competing in the Cân Actol for Learners
Disgrifiad o’r llun,
Mae mwy nag un ffordd o gyrraedd y copa yn yr Eisteddfod // There's more than one way to reach the top at the Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Tomos Sparnon, enillydd y Fedal Gelf, Dylunio a Thechnoleg // Tomos Sparnon, the winner of the Arts, Crafts and Technology Medal
Disgrifiad o’r llun,
Parti Ysgol Twm o'r Nant, Dinbych, yn dathlu ar ôl gorffen ymarfer // Ysgol Twm o'r Nant celebrate finishing their practise session
Disgrifiad o’r llun,
Kizzy Crawford yn perfformio ar stondin ei chyn-ysgol, sef Ysgol Rhydywaun // Singer Kizzy Crawford performs at her old school's stand on the Maes
Disgrifiad o’r llun,
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Y Rhondda, yn ymarfer ar y Maes cyn eu rhagbrawf // Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Rhondda rehearsing before their preliminary round on the Maes this morning
Disgrifiad o’r llun,
Hir yw pob aros // There's a lot of waiting for the parents at the Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Sut mae cyrraedd Y Pafiliwn? Ymarfer........ // How do you reach the Pafiliwn? Practice.....
Disgrifiad o’r llun,
Yr athrawes gerdd Delyth Medi yn llongyfarch ei disgybl Charlie Lovell-Jones ar ôl iddo ennill Medal y Cyfansoddwr heddiw // Teacher Delyth Medi congratulating her pupil Charlie Lovell-Jones after he won the Composer's Medal today
Disgrifiad o’r llun,
Efa Gruffydd Jones, Prif Weithredwr yr Urdd, yn ystod munud anffurfiol prin adeg wythnos yr Eisteddfod // Efa Gruffydd Jones, the Urdd's Chief Executive during a rare impromptu moment
Disgrifiad o’r llun,
Llond lle o bobl, a 'fory, cawn wneud e i gyd eto // That's the end of day one at the Eisteddfod, let's do it all again tomorrow

Am fwy o straeon am Eisteddfod yr Urdd, y diweddara' o'r maes ac orielau lluniau, cliciwch yma.

There are more stories and photos from the Urdd Eisteddfod on BBC Cymru Fyw.

Hefyd gan y BBC