Dau wedi marw mewn gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd

Mae dau ddyn wedi marw oherwydd gwrthdrawiad ym Mheniel, Sir Gaerfyrddin.

Am 00:15 fore Llun cafodd y gwasanaethau brys eu galw oherwydd gwrthdrawiad rhwng pedwar car ar yr A485.

Bu farw'r ddau oedd yn teithio yn un o'r ceir yn y fan a'r lle.

Mae'r ffordd bellach wedi ailagor, ar ôl iddi fod ar gau am rai oriau, wrth i'r heddlu ymchwilio i'r gwrthdrawiad.

Dylai unrhyw un gydag unrhyw wybodaeth am y digwyddiad alw'r heddlu ar 101.