BBC Cymru Fyw

Dydd Llun ar faes y 'Steddfod

Published
Roedd hi'n sych dan draed a'r croeso'n gynnes i'r ymwelwyr ddaeth i faes Eisteddfod yr Urdd ar dir Llancaiach Fawr ddydd Llun.
Tim Rhys-Evans oedd llywydd y dydd, ac fe fu'n ateb holiadur Llais y Llywydd.
Ym mhrif seremoni'r dydd - Y Fedal Gyfansoddi - roedd Charlie Lovell-Jones yn fuddugol.
Mae Charlie'n ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Glantaf, ac yn 16 oed.
Fe gafodd prif wobrau celf yr ŵyl eu cyhoeddi. Bydd gwaith Tomos Sparron, enillodd y fedal gelf, a gwaith enillydd yr ysgoloriaeth gelf, Eluned Glyn yn cael eu harddangos yn y babell gelf gydol yr wythnos.
Yn ystod y dydd fe gyhoeddwyd mai Lowri Jones fydd Cyfarwyddwr newydd Gwersyll yr Urdd, Llangrannog. Fe ddiolchodd Lowri i'r cyfarwyddwr presennol, Steffan Jenkins am "brentisiaeth gynhwysfawr", gan ei bod hi'n is-gyfarwyddwr yno ers naw mlynedd.
Mae Cwmni Theatr yr Urdd wedi lansio ymgyrch i ddod o hyd i ferch rhwng blynyddoed 4 a 6 i ymuno â chast sioe gerdd Les Miserables fis Hydref.
Mae'r criw yn chwilio am ferch i chwarae rhan Cosette Fach yn y cynhyrchiad, sy'n rhan o ddathliadau Canolfan Mileniwm Cymru yn 10 oed eleni.
Am ragor o straeon am Eisteddfod yr Urdd, y diweddara' o'r maes ac orielau di-ri, cliciwch yma.