Teilyngdod yn seremoni Medal y Cyfansoddwr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, S4c

Charlie Lovell-Jones yw enillydd Medal y Cyfansoddwr yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch, 2015.

Mae Charlie, sy'n 16 oed, yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Caerdydd ac yn astudio ar hyn o bryd ar gyfer ei arholiadau TGAU.

Mae'n wyneb adnabyddus ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd ers blynyddoedd - yn un o ffidlwyr ieuengaf gorau Prydain - ac wedi perfformio yn y Royal Festival Hall gyda Cherddorfa Coffa Vivienne Price ac wedi ymddangos fel unawdydd gyda Cherddorfa Genedlaethol BBC Cymru a Cherddorfa Siambr Lloegr.

Fe enillodd Charlie Ysgoloriaeth yr Eisteddfod yn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd y llynedd ac mae wedi ennill cystadlaethau cyfansoddi i'w oedran yn yr Urdd dros y tair blynedd diwethaf.

'Dyfodol llewyrchus iawn'

Mae Charlie a'i frawd yn bwriadu perfformio un o'i gyfansoddiadau yn yr Eisteddfod yr wythnos hon.

Disgrifiad o’r llun,
Athrawes gerdd Charlie, Delyth Medi yn ei longyfarch ar y maes

Yn ôl y beirniaid, Jeffrey Howard ac Osian Rowlands, mae Charlie yn "gyfansoddwr aeddfed iawn sy'n ymwybodol ac yn deall ei offerynnau - cyfansoddwr sydd â dyfodol llewyrchus iawn."

Fe gyfansoddodd Charlie ei ddarn buddugol, Ffantasia yn F, ar gyfer y ffidl, fiola, soddgrwth a'r piano.

Ychwanegodd Jeffrey Howard:

"Mae Charlie yn ysgrifennu'n broffesiynol - roedd y gosodiad o safon uchel ac mae'r sylw at fanylion deinamig, cyfarwyddiadau i'r bwa a manylion eraill yn ardderchog. Mae'r llinellau mynegiant yn delynegol ac yn gweithio'n ddi-dor rhwng offeryn ac offeryn."

Fe ddaeth dau ymgeisydd arall i'r brig yn y gystadleuaeth.

Rhoddwyd yr ail wobr i Math Roberts, sy'n ddisgybl yn Ysgol Brynrefail, Rhanbarth Eryri, ac fe ddaeth Nia Evans o Ysgol Gyfun Gŵyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg, yn drydedd o blith wyth o gystadleuwyr.

Am ragor o straeon am Eisteddfod yr Urdd, y diweddara' o'r maes ac orielau di-ri, cliciwch yma.