O Gymru i Batagonia - dewis 25

  • Cyhoeddwyd
Maes

Wrth i ddathliadau 150 o flynyddoedd ers i'r Cymry cyntaf gyrraedd Patagonia barhau, mae'r Urdd wedi cyhoeddi enwau'r 25 person ifanc fydd yn teithio i'r Wladfa ym mis Hydref.

Bydd y bobl ifanc yn teithio i Batagonia fel rhan o daith yr Urdd a Mentrau Iaith Cymru.

Fel rhan o'r daith, bydd y 25 yn treulio 10 diwrnod yn ymweld â Threlew, Esquel a Buenos Aires.

Yn ogystal ag ymweld â'r Ysgol Feithrin Gymraeg, bydd y bobl ifanc yn cael cyfle i gymdeithasu gyda phobl ifanc Archentaidd sy'n siarad Cymraeg a chystadlu yn Eisteddfod y Wladfa.

Cyn gadael am dde America bydd angen i bob un godi £2,400.

A dyma'r 25 lwcus:

O dde Cymru

Ysgol Plasmawr - Tomos Ifan, Lucy Claire Marks ac Ela Pari Hughes

Ysgol Gyfun Glantaf - Elis Phillips Jones

Ysgol Gyfun Llangynwyd - Carys Ellie Parry ac Emily Bruce

Ysgol Gyfun Ystalyfera - Jacques Stefan Mahé

Ysgol Gyfun Gwynllyw - Cara Hood a Sophie Georgia Allen

O orllewin Cymru

Ysgol Bro Myrddin - Gwenllian Anthony

Ysgol y Preseli - Eurgain Haf Wyn a Holly Evans

Ysgol Dyffryn Teifi - Siriol Ifan Thomas

Ysgol Gyfun Aberaeron - Carwyn Sion Hawkins a Catrin Haf Evans

O ogledd Cymru

Ysgol Brynhyfryd - Beth Mars Lloyd a Lowri Jones Williams

Ysgol Dyffryn Conwy - Branwen Tudur Morus a Rhiannon Eiddon Hughes

Ysgol y Berwyn - Joseph Glyn Owen ac Ilan Hedd Jones

Ysgol Brynrefail - Nia Haf ac Adam Carl Bragan

Ysgol Syr Thomas Jones - Sorcha Roberts

Ysgol Gyfun Llangefni - Hattie Plesant