"Dio ddim werth o ia"

Cyhoeddwyd
Pres a drygs iaFfynhonnell y llun, Arall

£5,000 yr wythnos, ia yr wythnos. Cyffuriau, gynnau a cheir cyflym. Tan yn ddiweddar, dyna fywyd Jason o Ddeiniolen yng Ngwynedd mewn ychydig o eiriau.

Y newyddiadurwr Aled Hughes fu'n gwrando ar ei stori ar gyfer rhifyn o Straeon Bob Lliw ar BBC Radio Cymru. Bu Aled yn sôn am y profiad wrth Cymru Fyw:

Y 'main man'

Doeddwn i erioed wedi cyfarfod gangster o'r blaen, a doedd o ddim be oeddwn i wedi'i ddisgwyl.

Mi gafodd fyw ei freuddwyd, "o ni isho bod fatha gangstar ia, fatha main man lle ni", medda'r dyn ifanc tawel nes i gyfarfod yn ei gartre newydd.

Mi oedd o wedi bod ar daith wyllt, ddi-synnwyr fyddai'n brifo ei deulu a'i hun yn y pendraw. Mae o'n rhannu ei stori efo fi yn y gobaith y bydd hogiau ifanc lleol yn osgoi dilyn ol ei droed.

Pres, arian, cyfoeth oedd pob dim i Jason, "o ni'n dreifio rownd efo ceir posh. Oedd gen i Astra VXR, ges i Audi TT, ges i Mini Cooper, ges i BMW One Series, ges i motobeics….(talu) efo cash straight. O ni'n byw fatha king am two and a half years."

Disgrifiad o’r llun,
Ar un adeg roedd digon o arian parod gan Jason i brynnu ceir a motobeics yn y fan a'r lle

"Chydig bach o nytar"

I sicrhau ei statws fel gangster, mi oedd yn rhaid i'r pel-droediwr talentog newid ei ddelwedd, "yn y gêm drugs, os ti'n soft, ma' pobl yn mynd i gymryd y piss - softie ydw i - ond odd raid i fi i fod yn gwerthu drugs a gneud lot o bres o'dd raid i fi ddechra' mynd i gym, a steroids a cal tatoos just i 'neud y look - ti'n gwbod, ma hwn chydig bach o nytar ia. Ifanc ac yn stiwpid ia."

Pob tro yr oedd o'n mynd i werthu, mi fyddai Jason yn cario gwn ac yn ei roi ar y dashboard i geisio dylanwadu ar y prynwr.

Ond doedd hynny ddim yn gweithio pob amser, "fel oeddwn i'n cyfri'r prês yn set passenger, dyma yna tua tri boi yn rhedeg allan o'r car efo machettes a balaclavas - nath o roi slap i fi - o ni di ffricio allan - o ni ddim yn gwbod be odd yn mynd ymlaen - odd o fatha ffilm."

Disgrifiad o’r llun,
Mae ffilmiau fel 'Lock Stock and Two Smoking Barrels' gyda Vinny Jones wedi gwneud gangsters yn apelgar i rai

Difaru pob eiliad

Yr arian am werthu cyffuriau wnaeth Jason yn gaeth, "yn diwadd o'dd pawb yn teulu fi yn deud 'tha fi - rhaid i chdi sdopio ia - ond o ni methu stopio - o ni meddwl mod i'n untouchable - no way byth yn mynd i gael 'y nal ia".

Ond cael ei ddal wnaeth Jason yn y diwedd, mi fydd yn esbonio sut ac yn son am ei gyfnod dan glo. Mae o'n amcangyfrif ei fod o wedi gwneud cannoedd o filoedd o bunnau yn ei gyfnod fel gangster - ac mae'n difaru pob eiliad.

Mae o bellach ar lwybr gwahanol iawn ac yn ail-adeiladu ei fywyd.

"Dwi'm yn gwbod os dwi'n coelio yn Iesu Grist ta be de ond, dwi'n coelio mewn wbath ia. Things happen for a reason. Bai fi'n hun ydi o, dwi di cal yn punishio achos dwi di bod yn hogyn drwg - ond dwi'n coelio os ti'n hogyn da ac yn gweithio - a ddim yn gneud petha drwg - ma yna betha da yn digwydd i chdi ia."

Mi benderfynodd rannu ei stori am un rheswm, annog eraill i BEIDIO a chael eu hudo i'r byd cyffuriau:

"Dwi di byw y gangster life, luxury life, - wbath o ni isho o ni'n gal o ia - but - o ni'n gorfod gneud i fyny am y peth yn carchar a dydi o ddim werth o ia - sa well gin i fod ar dôl a dim pres at all - na mynd i'r gêm yna eto - 'chos dio ddim werth o ia - coeliwch chi fi."

Mae rhaglen BBC Radio Cymru Gangster Cymraeg ar gael i wrando eto ar dudalen Straeon Bob Lliw, gwefan Radio Cymru.

Disgrifiad o’r llun,
"Dio ddim werth o ia" Rhybudd Jason i unrhywun sy'n ffansio ei hun fel gangster