Partneriaeth camerâu cyflymder: 'O blaid dod i ben'

  • Cyhoeddwyd
Camera

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi dweud y byddai llawer yn falch pe bai ymgyrch partneriaeth Gan Bwyll, sy'n gweithredu camerâu cyflymder drwy Gymru, yn dod i ben.

Dywedodd Ian Johnston wrth uwchswyddogion Heddlu Gwent nad oedd yr ymgyrch wedi gwneud argraff dda a bod camerâu cyflymder wedi eu sefydlu "ar gyfer un rheswm yn unig."

Ond fe ganmolodd gynllun goryrru cymunedol sy'n defnyddio gwirfoddolwyr i adnabod cerbydau sy'n goryrru cyn anfon llythyrau rhybudd yn hytrach na dirwy.

Mewn datganiad fe ddywedodd y bartneriaeth fod gan bob heddlu yng Nghymru uned ddiogelwch camerâu ynghŷd â gweithwyr perthnasol er mwyn sicrhau bod y cynllun yn cael ei weithredu yn y man cywir ar yr amser cywir ac am y rhesymau cywir.

Asesiad

Roedd Mr Johnston yn ymateb i asesiad o gynllun goryrru cymunedol yn ardal Heddlu Gwent.

"Mae Gan Bwyll yn gwneud yr hyn maen nhw am ei wneud nid beth y mae'r llu eisiau ac mae hyn yn effeithio ar hyder y cyhoedd.

"Petaen ni'n cael gwared ar gynllun Gan Bwyll yfory," meddai, "dwi'n meddwl y byddai llawer o aelodau'r cyhoedd yn dweud: 'diolch i Dduw am hynny'.

"Rwy'n credu nad ydi'r system bresennol yn gweithio - fe gwynodd 80 aelod o'r cyhoedd am or-yrru 18 mis yn ôl a phan alwon nhw Gan Bwyll yr ateb oedd nad oedd eu hardaloedd yn gyson â'r meini prawf ..."

Ychwanegodd: "Dyw hyn ddim yn iawn, hynny yw bod y cyhoedd ddim yn cael dweud eu dweud yn hyn, a dwi'n gwybod fod hyn yn ddadleuol.

Roedd ariannu Gan Bwyll yn niwtral yng Ngwent, meddai, ac ni fyddai dileu'r cynllun yn costio dim.

'Tynnu'r plwg'

Roedd yn annerch bwrdd strategaeth a pherfformiad y llu.

"Os na chawn ni berthynas ystyrlon yna rwyf o ddifrif yn ystyried tynnu'r plwg ar y cynllun," meddai.

Mae Gan Bwyll wedi dweud bod y bartneriaeth yn gweithredu'n unol â chyfarwyddyd cenedlaethol Llywodraeth Cymru.

Dywedodd datganiad: "Mae pob llu yng Nghymru gydag Uned Ddiogelwch Camerâu ynghŷd â gweithwyr perthnasol er mwyn sicrhau bod materion lleol yn cael eu trafod.

"Un elfen o waith yr Uned Ddiogelwch Camerâu ydi cyfarfod gyda phob awdurdod a thrafod ble yr ydym yn gweithredu ymhob ardal, gan drafod materion ar lefel leol tra'n parhau i weithredu o dan feini prawf caeth cyfarwyddiadau cenedlaethol.

"Mae hyn yn sicrhau fod Gan Bwyll yn gweithredu yn y llefydd cywir, ar yr amser cywir, ac am y rhesymau cywir."