Lluniau'r Urdd: Dydd Mawrth // Urdd pictures: Tuesday

Image caption Plant Ysgol y Garnedd, Bangor yn ymarfer eu Cyflwyniad Dramatig // Children from Ysgol y Garnedd, Bangor, rehearse their Dramatic Presentation
Image caption Mae angen 'bap' mawr i lenwi ceg fawr Tommo // It takes quite a bap to fill the mouth of BBC Radio Cymru presenter Tommo
Image caption Y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn cwrdd ag un o etholwyr y dyfodol? // First Minister Carwyn Jones ponders whether robots will have the vote in the future
Image caption Mae'r ciw am docynnau'n hir, ond yn symud yn gyflym // The queue for tickets is long, but moves quickly
Image caption Mae'r Eisteddfod yn llwyth o sbwriel! // This Eisteddfod lark is a load of rubbish!
Image caption Anni Llŷn fydd yn olynu Aneirin Karadog fel Bardd Plant Cymru // Anni Llŷn will take over from Aneirin Karadog as the Welsh language Children's Poet Laureate
Image caption Plant o Ysgol y Frenni, Crymych yn mwynhau brecwast cyn diwrnod hir ar y Maes // Children from Ysgol y Frenni, Crymych, enjoying breakfast before a long day on the Maes
Image caption Alice Howell, enillydd Medal y Dysgwyr yn wên o glust i glust // Alice Howell winner of the Learner's Medal is all smiles
Image caption "Pam wnes i ddim dysgu canu'r ffliwt?" // "Why didn't I just learn how to play the flute?"
Image caption Mae'n benblwydd Aled Sion, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod heddiw. Dyma fe'n arwain pennill o'r gân 'Penblwydd Hapus' // It's Aled Sion, the Eisteddfod's Director's birthday today. Here he is leading a chorus of 'Happy Birthday'
Image caption Y grŵp gwerin Calan yn perfformio'n fyw ar raglen Dylan Jones ar BBC Radio Cymru // The folk band Calan singing live on Dylan Jones' programme on BBC Radio Cymru
Image caption Henry Iennela Jones a Dylan Hughes, disgyblion yn Ysgol yr Hendre, Trelew, Patagonia sydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod // Henry Iennela Jones and Dylan Hughes from Ysgol yr Hendre, Trelew, Patagonia are competing at the Urdd Eisteddfod this year

Am fwy o straeon am Eisteddfod yr Urdd, y diweddara' o'r maes ac orielau lluniau, cliciwch yma.

There are more stories and photos from the Urdd Eisteddfod on BBC Cymru Fyw.