Bardd y Plant

aneurin ac anni
Image caption Aneirin Karadog gyda Anni Llŷn ei olynydd fel Bardd Plant Cymru

Anni Llŷn fydd yn olynu Aneirin Karadog fel Bardd Plant Cymru. Cafodd y cyhoeddiad ei wneud yn Eisteddfod yr Urdd, Caerffili ar bnawn Mawrth 26 Mai.

Bydd Anni yn cymryd yr awenau ym mis Medi pan ddaw cyfnod Aneirin wrth y llyw i ben. Bu Aneirin yn rhannu ei brofiadau gyda Cymru Fyw am y ddwy flynedd ddiwethaf:

'Gwefr'

Mae'r fraint a'r balchder o gael bod yn Fardd Plant Cymru yn rhywbeth a arhosiff gyda fi am byth.

Felly cyn i mi drosglwyddo awennau'r parchus arswydus swydd i Anni bydd cyfle i ni'n dau gydwethio dros y haf ac i fi rannu gair o gyngor neu brofiad, gan drio peidio ag ymyrryd o gwbwl ar weledigaeth y Bardd Plant Cymru nesaf.

Mae antur a hanner o flaen Anni, gallaf ei sicrhau hi! Mi fydd yn dod i nabod pob twll a chornel o Gymru, a thyllau a chorneli na wyddai erioed amdanynt, heb sôn am orfod osgoi tyllau mewn hewlydd a chorneli tynn y wlad.

Mi fydd yn dod i weld mor wych yw'r gwaith y gwna athrawon Cymru (drwyddi draw) wrth geisio addysgu'r tô ifanc.

Mi fydd yn dod ar draws nifer o acenion gwahanol, rhai yn newydd i glust y fro Gymraeg sydd angen eu derbyn fel darnau o glytwaith acenion Cymru bellach, o blant y Rhondda, Caerdydd a Gwent.

Mi fydd yn clywed rhai plant yn sibrwd â'i gilydd yn Saesneg ac mi fydd yn ymfalchïo o glywed rhai plant yn bloeddio ar ei gilydd yn Gymraeg.

Cariad at iaith

Yn fwy na dysgu am farddoni, teimlaf fod gyda'r Bardd Plant rôl hanfodol yn cyflwyno elfen o hwyl i'r dosbarth ac yn dangos fod y Gymraeg yn berthnasol i fywydau plant wrth iddyn nhw brifio. Nid pob un a brififf i fod yn brifardd, ond gellir magu anwyldeb a chariad at iaith wrth gael hwyl gyda hi.

Fel rhywun sydd fy hunan wedi cael deiagnosis hwyr o fod yn ddislecsig, nid yw hynny wedi rhwystro fy hoffter o chwarae â geiriau na chwaith wedi bod yn rwystr i allu mynd trwy brofion y byd academaidd yn weddol llwyddiannus.

Roedd cael bod yn Fardd Plant Cymru er gwaetha y label o ddislecsia felly yn hwb mawr i'r hyder.

Mi ddaw sawl cyfle annisgwyl i ran fy olynydd, a does dim modd rhagweld pa gyfleoedd fydd y rheiny cyn iddyn nhw lanio.

Image copyright Bardd Plant Cymru
Image caption Aneirin ac Eurig Salisbury yn joio mas draw gyda beirdd ifanc yn Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro

Creadigrwydd

Ces innau fynd i gynhadledd am addysgu barddoniaeth a fydd yn dylanwadu ar bolisïau'r Cyngor Celfyddydau a, thrwy hynny, o bosib, y modd y mae Llywodraeth yn gweld y celfyddydau a chreadigrwydd ym myd addysg.

Ces fynd i gynhadledd ryngwladol o feirdd plant eraill gan gynrychioli Cymru mewn gwledydd fel Awstralia, y Ffindir, Iwerddon, Mecsico, Prydain, Sweden a'r Iseldiroedd.

Ces greu cymuned farddonol drwy lansio'r gerdd fawr gan greu fideo 16 munud o hyd yn llawn o benillion gan blant ledled Cymru.

Ces wneud gweithdy barddoni drwy Skype gyda disgyblion Ysgol yr Hendre, Trelew, Patagonia, a lansio maniffesto i bobl ifanc Cymru ym Mae Caerdydd - i'r gwleidyddion gael ei glywed.

Yn fwy na dim, ces ddod i nabod ein gwlad a'i dyfodol gan gael y cyfle unigryw i geisio bod yn ddylanwad cadarnhaol ar weddill eu bywydau.

Os bydd ond un plentyn yn penderfynu newid ei ffordd o fyw er lles y Gymraeg gan ddylanwadu yn ei dro ar eraill, mi fyddaf wedi llwyddo.

Pob lwc i Anni a ddaw i lenwi fy 'sgidiau maint 10 a hanner!

Image caption Mae Aneirin wedi cael boddhadd mawr o fod yn Fardd Plant Cymru

Straeon perthnasol