Cymeradwyo cynllun i droi ynys yn atyniad twristaidd

  • Cyhoeddwyd
Ynys Catrin
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd y gaer ei defnyddio am y tro cyntaf yn 1868

Mae pwyllgor cynllunio Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cymeradwyo cynllun fydd yn troi Ynys Catrin a'i gaer Napoleonaidd yn atyniad twristaidd.

Roedd y bleidlais yn unfrydol ond fe fydd yna amodau ynghlwm gyda'r caniatâd cynllunio.

Ym mis Gorffennaf 2013, gwrthododd y pwyllgor y cynllun gwreiddiol oherwydd pryderon am yr effaith ar yr ardal.

Roedd y datblygwyr yn dweud y byddai'r cynllun diweddaraf yn rhoi hwb economaidd i'r ardal.

Yn y gorffennol bu'r ynys ger Dinbych-y-pysgod yn gartref i sŵ, ond mae wedi bod ar gau ers 36 blynedd bellach.

Amgylchedd

Roedd y cais i fod i gael ei drafod fis diwethaf ond bu'n rhaid ei ohirio ar ôl oedi gan Gyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â gwybodaeth am yr effaith ar yr amgylchedd.

Roedd y cyngor tref wedi gwrthwynebu'r cynllun.

Mae'r cynllun newydd yn cynnwys adfer y gaer, amryw o siopau a bwytai ar yr ynys a dau fan glanio newydd i gychod.

Ffynhonnell y llun, tenbyisland.co.uk
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r adeilad wedi bod ar gau ers 1979