O faes y 'Steddfod ddydd Mawrth

  • Cyhoeddwyd
Dydd Mawrth 'Steddfod
Disgrifiad o’r llun,
Rhai o'r 20,156 o bobl fu ar y maes ddydd Mawrth, Anni Llŷn (chwith) ac Alice Howell (dde)

Roedd hi'n fendigedig o braf ar faes Eisteddfod yr Urdd ar dir Llancaiach Fawr ddydd Mawrth - a sbectol haul ar drwyn nifer o'r ymwelwyr.

Matt Johnson oedd llywydd y dydd, ac er nad oedd o ar y maes, bu'n cymryd rhan yn y cyngerdd agoriadol nos Sul.

Ym mhrif seremoni'r dydd - Medal y Dysgwyr - roedd Alice Howell o Gaerdydd yn fuddugol.

Roedd pawb gymrodd ran y seremoni yn ddysgwyr, o'r cyrchwyr a'r cyfarchwyr i Feistres y Ddefod, Jane Pearce. Mae Jane yn adnabyddus i ni gyd gan mai hi yw testun Cân Jên.

Fore Mawrth, fe gyhoeddwyd fod yr Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol a Phrifysgol Aberystwyth, wedi derbyn grant o £100,000 gan y Gymdeithas Seryddol Frenhinol, a hynny er mwyn cyflwyno pynciau seryddiaeth, y gofod a geoffiseg i gynulleidfaoedd newydd.

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu gweithgareddau celfyddydol yn ymwneud â seryddiaeth, ac mae cynllun i gomisiynu darn o gerddoriaeth am y sêr i'w berfformio gyda chôr a cherddorfa unedig yn Eisteddfodau'r Urdd a'r Genedlaethol, eisoes ar y gweill.

Mewn seremoni ar lwyfan y pafiliwn ddiwedd y pnawn, fe gyhoeddodd prif weinidog Cymru, Carwyn Jones mai Anni Llŷn ydi Bardd Plant Cymru 2015-17.

Bydd y bardd plant presennol, Aneirin Karadog yn tywys Anni dros yr haf, cyn iddi gymryd yr awenau yn llawn ym mis Medi.

Am ragor o straeon am Eisteddfod yr Urdd, y diweddara' o'r maes ac orielau di-ri, cliciwch yma.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd Anni yn cymryd yr awenau gan y bardd plant presennol, Aneirin Karadog, ym mis Medi