Alice Howell yn ennill Medal y Dysgwyr

  • Cyhoeddwyd
alice howellFfynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Alice Howell - Enillydd Medal y Dysgwyr

Alice Howell, 18 oed o Gaerdydd, enillodd Fedal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015.

Mae hi'n ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Caerdydd lle mae'n astudio Cerddoriaeth, Mathemateg a'r Gymraeg ar gyfer Lefel A.

Fe ddechreuodd ddysgu'r Gymraeg yn yr ysgol gynradd yn saith oed. Does neb yn ei theulu yn siarad yr iaith, ond mae'n cael cyfle i ymarfer gyda'i ffrindiau yn y gerddorfa a chyda'i hathrawes piano.

Mae Alice wedi ennill ysgoloriaeth i astudio'r ffidil yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ym mis Medi. Mae wedi bod yn aelod o gerddorfeydd sir ers yn blentyn ifanc ac mae'n aelod o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru. Mae hefyd yn canu'r piano i safon uchel.

Ar ôl derbyn y wobr dywedodd am y profiad : "Mae'n brofiad mawr, mae'n fraint arbennig. Dwi'n credu bod yr iaith yn bwysig iawn, dwi'n credu bydd yr iaith Gymraeg yn agor drysau i mi."

11 yn cystadlu

Fe gystadlodd 11 am Fedal y Dysgwyr, sydd ar gyfer Blwyddyn 10 a dan 19 oed.

Mae'r gystadleuaeth yn cael ei noddi eleni gan Gyngor Tref Caerffili.

Roedd yn rhaid i gystadleuwyr ysgrifennu ar unrhyw dri o'r ffurfiau canlynol: ysgrif neu draethawd, deialog, llythyr, stori fer, cerdd neu adolygiad, a pharatoi tâp o sgwrs naturiol, dim mwy na phedair munud o hyd.

Alice, dan y ffugenw Ledi Mary, ddaeth i'r brig yn y gystadleuaeth gyda dau arall ac fe gafodd y tri eu cyfweld mewn rownd derfynol.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Alice Howell wedi ennill ysgoloriaeth i astudio'r ffidil yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

'Aeddfedrwydd a bywiogrwydd'

Roedd y beirniaid, Mererid Morgan a Siân Davies, yn hapus iawn gyda'r gwaith buddugol.

Meddai Siân Davies: "Roedd gwaith ysgrifenedig Alice o safon ac yn cynnwys adroddiad diddorol, llythyr a sgwrs. Roedd y gwaith yn dangos gafael dda iawn ar batrymau amrywiol yr iaith a gwybodaeth o eirfa eang berthnasol.

"Ar lafar roedd Alice yn rhugl gan ddangos aeddfedrwydd a bywiogrwydd wrth drafod a mynegi barn ar y byd cerddorol a'i dyheadau am y dyfodol.

"Mae Alice yn llawn haeddu Medal y Dysgwyr eleni - llongyfarchiadau mawr iddi a phob llwyddiant wrth barhau i ddysgu'r Gymraeg ac i'r dyfodol."

Cafodd gwobr Dysgwr y Flwyddyn ei chyflwyno ar y llwyfan gan Brif Weinidog Cymru Carwyn Jones.

"Pleser o'r mwyaf oedd cyflwyno gwobr Dysgwr y Flwyddyn i Alice. Mae ei brwdfrydedd a'i hymrwymiad i ddysgu'r iaith yn esiampl wych i bobl ifanc ar draws y wlad," meddai Mr Jones.

Fe ddaeth Hollie Kalter, disgybl yn Ysgol Gyfun Caerllion, Rhanbarth Gwent yn ail yn y gystadleuaeth, gyda Hannah Eve Cook o Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri yn drydydd.

Am ragor o straeon am Eisteddfod yr Urdd, y diweddara' o'r maes ac orielau di-ri, cliciwch yma.