Cynllun gwesty a fflatiau ar gyfer Stadiwm y Mileniwm

  • Cyhoeddwyd
cynllunFfynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cynllun wedi bod ar y gweill ers 2007

Mae cynlluniau ar gyfer gwesty, fflatiau a chyfleusterau cynadledda ger Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd wedi cael eu dadorchuddio gan Undeb Rygbi Cymru.

Mae'r cynllun gwerth miliynau o bunnoedd wedi bod ar y gweill ers 2007, ond fe gafodd y cynlluniau eu rhoi o'r neilltu oherwydd yr argyfwng ariannol byd-eang.

Mae URC yn gobeithio y bydd y gwaith yn dechrau yn 2017 ac yn cymryd dwy flynedd i'w gwblhau.

Bydd y datblygiad yn cynnwys gwesty 100 llofft a hyd at 70 o fflatiau ynghyd ag unedau manwerthu, ystafelloedd gwledda a chanolfan gynadledda gyda rhodfeydd i'r stadiwm.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Roger Lewis ei bod yn rhy gynnar i ddweud pa mor gostus fydd y cynllun

Dywedodd prif weithredwr Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis, ei bod yn rhy gynnar i ddweud pa mor gostus fydd y cynllun, sy'n 200,000 troedfedd sgwâr mewn maint.

"Yr uchelgais cyffredinol ar gyfer y tir yw creu etifeddiaeth barhaol, nid yn unig ar gyfer Undeb Rygbi Cymru a Stadiwm y Mileniwm, ond hefyd ar gyfer dinas Caerdydd a'n cymdogion cyfagos," meddai.

"Yn bwysicaf oll, fe fydd yn gwella'r profiad i ymwelwyr sy'n ymweld â'r stadiwm a'r ddinas yn gyffredinol."