Arestio myfyriwr Prifysgol Bangor am fod â dryll ffug

  • Cyhoeddwyd
Prifysgol Bangor
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd yr heddlu mai myfyriwr lleol oedd y dyn gafodd ei arestio

Mae myfyriwr wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth gan yr heddlu ar ôl cael ei arestio ar amheuaeth o fod â dryll ffug yn ei feddiant yn dilyn digwyddiad ym Mangor ddydd Gwener.

Fe gafodd Heddlu'r Gogledd adroddiad bod dyn arfog wedi cael ei weld mewn adeilad Prifysgol Bangor.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu: "Fe wnaeth swyddogion fynychu'r digwyddiad, a phan gyrhaeddon nhw, roedd dyn wedi cael ei rwystro gan staff.

"Cafodd y dyn 20 oed ei arestio ar amheuaeth o fod â dryll ffug yn ei feddiant gyda'r bwriad o godi ofn ac mae wedi ei ryddhau ar fechnïaeth gan yr heddlu hyd nes bydd ymchwiliad pellach.

"Doedd dim risg i'r cyhoedd. Roedd y dyn gafodd ei arestio yn fyfyriwr lleol."