Tynnu enw cyn-grwner oddi ar restr cyfreithwyr

  • Cyhoeddwyd
William John Owen
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd William John Owen ei garcharu am bum mlynedd ym mis Tachwedd y llynedd

Mae Tribiwnlys Disgyblaethol Cyfreithwyr wedi cadarnhau bod cyn-grwner Sir Gâr wedi cael ei dynnu oddi ar restr cyfreithwyr.

Fe gafodd William John Owen o Landeilo ei garcharu am bum mlynedd ym mis Tachwedd y llynedd am ddwyn £1m.

Fe blediodd yn euog i 17 cyhuddiad o ladrata a chadw cyfrifon ffug wedi iddo ddwyn £1m o ystâd John Williams am fod ei gwmni mewn trafferthion.

Roedd Owen wedi bod yn grwner am 25 mlynedd cyn iddo ymddiswyddo yn 2011.

Fe fydd penderfyniad y tribiwnlys yn cael ei gyhoeddi ar wefan Tribiwnlys Disgyblaethol Cyfreithwyr mewn tua saith wythnos.