Lluniau'r Urdd: Dydd Mercher // Urdd pictures: Wednesday

  • Cyhoeddwyd
08:15. Ciwio am ragbrawf dan awyr las // 08:15. Queueing for the prelims under a blue sky
Disgrifiad o’r llun,
08:15. Ciwio am ragbrawf dan awyr las // 08:15. Queueing for the prelims under a blue sky
Aelodau Adran yr Urdd Cerrigydrudion yn dweud helo i bawb adre // Ardan Cerrigydrudion wave hello to everyone at home
Disgrifiad o’r llun,
Aelodau Adran yr Urdd Cerrigydrudion yn dweud helo i bawb adre'n y Gogledd // Ardan Cerrigydrudion wave hello to everyone at home in North Wales
Disgrifiad o’r llun,
Un... dau... tri... gofalus! /// One... two... three... careful! Don't harp on!
Disgrifiad o’r llun,
Gareth Delve, cyflwynydd Cyw yn cael ei dywys ar hyd y maes gan ei warchodwyr // S4C's Cyw presenter, Gareth Delve, being guided around the Maes by his entourage!
Disgrifiad o’r llun,
Marci G o BBC Radio Cymru sy'n croesawu pawb i stondin Llywodraeth Cymru // Radio Cymru's Marci G welcomes everybody to the Welsh Government's stand
Disgrifiad o’r llun,
Paned a chacen ym Mhlasdy Llancaiach Fawr // There's always time for tea and cake at Llancaiach Fawr Manor
Disgrifiad o’r llun,
Morgan Hopkins, Llywydd y Dydd yn cael cyfarwyddiadau gan un o swyddogion yr Urdd // The day's President, actor Morgan Hopkins from 'Twin Town' receives his instructions from an Urdd official
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n Eisteddfod tawel i'r criw cymorth cyntaf diolch byth! // It's a quiet Eisteddfod for the First Aiders thank goodness!
Disgrifiad o’r llun,
Lara a Lili gyda rhai o'r asynod sydd ar y Maes // Lara and Lili from Cerrigydrudion with just some of the donkeys on the Maes
Disgrifiad o’r llun,
Gwenwch. Chi ar y teledu! // Smile. You're on the telly!
Disgrifiad o’r llun,
Dyma'r bywyd // This is the life
Disgrifiad o’r llun,
Rhai o aelodau Adran Penrhyd, Rhydaman gyda'u teuluoedd // Some members of Adran Penrhyd, Rhydaman with their families
Disgrifiad o’r llun,
Ffion Williams, myfyrwraig ym Mhrifysgol Rhydychen, yw enillydd Y Fedal Ddrama eleni. // Ffion Williams, an Oxford University student is this year's Drama medal winner
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddenodd y tywydd braf lawer i'r Maes heddiw // The sunny weather attracted many to the Maes today