Cyflwyno Neges Ewyllys Da yr Urdd

  • Cyhoeddwyd
Plant Cwm Rhymni
Disgrifiad o’r llun,
Plant Ysgol Cwm Rhymni oedd yn gyfrifol am greu'r Neges Ewyllys Da eleni

Taith y Mimosa gyda'r Cymry cyntaf i Batagonia 150 o flynyddoedd yn ôl yw ysbrydoliaeth Neges Ewyllys Da Eisteddfod yr Urdd eleni- neges sydd wedi ei llunio gan ddisgyblion lleol.

Grwp o ddisgyblion blwyddyn 7-10 o Ysgol Gyfun Cwm Rhymni oedd yn gyfrifol am greu'r neges, ac fe wnaethon nhw hynny gyda chefnogaeth Bardd Plant Cymru (tan ddoe), Aneirin Karadog, ynghyd â swyddogion yr Urdd Caerffili a Menter Iaith Caerffili, Morgan Roberts a Bethan Jones.

Cafodd y neges ei pherfformio i gyfeiliant trefniant arbennig o'r alaw 'Ar Lan y Môr', wedi'i baratoi gan y cerddor a'r cyfansoddwr Jeffrey Howard a'i pherfformio ar y delyn.

'Neges gryf'

Dywedodd Morgan Roberts: "Aethon ni a'r criw i Aberystwyth i'r Llyfrgell Genedlaethol i wneud bach o ymchwil, a gyda help Aneirin Karadog, wnaethon ni lunio'r neges o'r gwaith ymchwil oedden nhw wedi ei wneud.

"Roedd y syniad o ymfudo yn un thema daeth o'r broses, ac o'dd e'n ddiddorol fod nhw wedi dod i fyny gyda'r neges a bod yna neges cryf iawn yna."

Ychwanegodd Bethan bod y broses wedi rhoi cyfle i'r plant gymdeithasu a defnyddio'r Gymraeg y tu allan i'r ysgol:

"Mae'n nhw'n ystod oedran eang o flwyddyn saith i flwyddyn deg, a ma' nhw wedi creu criw ffrindiau o'r broses, a drwy ddod i'r clwb yn wythnosol i ymarfer a gwneud pethau cymdeithasol, mae wedi rhoi cyfle iddyn nhw ddefnyddio eu Cymraeg y tu allan i'r ysgol mewn ffordd fydden nhw ddim wedi arfer, ac mae'n rhywbeth maen nhw i gyd yn mwynhau gwneud."

Mae'r neges hefyd wedi ei chyfieithu i 29 o ieithoedd, gan gynnwys Arabeg, Rwsieg, Swahili a Chatalaneg.

Mae'r holl negeseuon i'w gweld ar wefan yr Urdd.