Ffion Williams yn ennill y Fedal Ddrama

  • Cyhoeddwyd
Ffion Williams
Disgrifiad o’r llun,
Fe gystadlodd Ffion o dan y ffug enw Liszt gyda darn o waith o'r enw Libersträume

Ffion Williams o gylch Abergwaun sydd wedi ennill Medal Ddrama Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch.

Rhoddwyd y wobr am gyfansoddi drama lwyfan un act fyddai rhwng 40 a 60 munud i'w pherfformio.

Fe gystadlodd Ffion o dan y ffug enw Liszt gyda darn o waith o'r enw Libersträume, sy'n archwilio perthynas garwriaethol rhwng athro piano a'i ddisgybl.

Dywedodd y beirniaid bod Ffion yn "ddramodydd aeddfed, theatraidd sy'n deall y grefft" ac yn "llwyr haeddu'r Fedal mewn cystadleuaeth dda".

Yn gyn-ddisgybl Ysgol Gynradd Llanychllwydog ac Ysgol y Preseli, fe raddiodd gyda gradd dosbarth cyntaf o Adran y Gymraeg Prifysgol Bangor y llynedd.

Mae Ffion bellach yn astudio gradd meistr mewn Astudiaethau Celtaidd yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen, gan ganolbwyntio ar chwedloniaeth Gymraeg.

Enillodd y Fedal Ddrama yn yr Eisteddfod Rhyngolegol tra'n astudio ym Mangor, ac mae wedi ennill Cadair Cymdeithas Ffermwyr Ifanc Sir Benfro deirgwaith.

Roedd y beirniaid, Elen Bowman a Dafydd James, yn hapus iawn gyda safon y gystadleuaeth, a'r 13 o gynigion gafodd eu cyflwyno.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Ffion yn astudio gradd meistr mewn Astudiaethau Celtaidd yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen

'Drama mwyaf cyflawn'

Dywedodd Dafydd James: "Dyma ddrama mwyaf cyflawn y gystadleuaeth.

"Mae Ffion yn deall beth yw hi i blethu naratif, cymeriadu, deialog, cerddoriaeth a ffurf i greu cyfanwaith sy'n argyhoeddi'n llwyr y medrid ei pherfformio ar lwyfan heddiw.

"Mae hi'n gwybod beth yw hi i ddatgelu gwybodaeth ddramatig mewn modd cynnil ac roeddem wedi ein cyfareddu'n llwyr gan amwysedd y berthynas ganolog.

"Braf hefyd oedd clywed tafodiaith y Gorllewin ac mae'r defnydd o'r gerddoriaeth a'r piano yn gelfydd."

O blith y 13 o gystadleuwyr, fe ddaeth pump i'r brig.

Fe ddaeth Miriam Elin Jones, Aelod Unigol o Gylch Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion a Rhian Davies, Aelod Unigol o Gylch Llandysul, Rhanbarth Ceredigion yn gydradd ail, gyda Lara Catrin, Aelod Unigol Rhanbarth Tu Allan i Gymru a Gareth Evans-Jones, Aelwyd Unigol Cylch Eilian Rhanbarth Môn yn gydradd drydydd.