Dydd Mercher ar faes Eisteddfod yr Urdd

  • Cyhoeddwyd
Dydd Mercher Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Diwrnod braf arall yng Nghaerffili, ac un buddiol iawn i enillydd mawr y dydd, Ffion Williams

Morgan Hopkins oedd llywydd dydd Mercher, ac roedd i'w weld yn crwydro'r maes gydol y dydd. Roedd Morgan hefyd wedi bod yn cyfarwyddo Sioe Ieuenctid yr Urdd, 'Chwarae Cuddio'.

Ffion Williams o Abergwaun ennillodd y Fedal Ddrama ym mhrif seremoni'r dydd, am ei drama Libersträume, sy'n archwilio perthynas garwriaethol rhwng athro piano a'i ddisgybl.

Dywedodd y beirniaid bod Ffion yn "ddramodydd aeddfed, theatraidd sy'n deall y grefft" ac yn "llwyr haeddu'r Fedal mewn cystadleuaeth dda."

Hefyd yn y pafiliwn, fe gafodd Neges Ewyllys Da Eisteddfod yr Urdd ei chyflwyno.

Taith y Mimosa i Batagonia 150 o flynyddoedd yn ôl oedd ysbrydoliaeth disgyblion Ysgol Cwm Rhymni wrth greu'r neges.

Disgrifiad o’r llun,
Plant Ysgol Cwm Rhymni oedd yn gyfrifol am greu'r Neges Ewyllys Da eleni

Fe gafodd sawl cyhoeddiad eu gwneud ar y maes ddydd Mercher, gan gynnwys cyhoeddiad yr Urdd eu bod yn ehangu eu cynllun prentisiaethau o fis Medi ymlaen.

Mae'r cynllun yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc gael profiad o weithio ym maes chwaraeon, a chynyddu niferoedd y plant sy'n cymryd rhan mewn clybiau chwaraeon yr Urdd.

Yn ogystal, fe gafodd prosiect newydd i ymchwilio i hanesion rhai o filwyr Cymru fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf a heddychwyr y wlad ei gyhoeddi.

Mae cynllun 'Cymru dros Heddwch' werth £1.4m.

Am fwy o straeon am Eisteddfod yr Urdd a'r diweddara' o'r maes, cliciwch yma.