Lluniau'r Urdd: Dydd Iau // Urdd Pictures: Thursday

Image caption Efa Gruffydd Jones, Prif Weithredwr Yr Urdd gyda Catrin Brooks, Llywydd y Dydd // The Urdd's Chief Executive, Efa Gruffydd Jones with Catrin Brooks, the day's President
Image caption Llio Gwyn a'i thad yn mwynhau eu cinio // Llio Gwyn and her father enjoying their lunch
Image caption Jeremy Griffiths, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eistedfdfod yr Urdd Sir y Fflint yn argyhoeddi Dafydd Morgan o BBC Radio Cymru bod yr olwynion yn troi yn barod ar gyfer y flwyddyn nesa // Jeremy Griffiths, Chair of next year's Eisteddfod in Flintshire has cycled all the way to Llancaiach
Image caption Mae'r rhyddhad ar wynebau parti llefaru Ysgol Bryntawe yn amlwg // Ysgol Bryntawe recitation party are relieved that the prelims are over
Image caption Dau o gymeriadau cyfres gomedi S4C 'Ysbyty Hospital' yn mwynhau ar y Maes // Characters from S4C's comedy show 'Ysbyty Hospital' enjoy their day on the Maes
Image caption Disgyblion Ysgol Gyfun Gymraeg Glan Taf yn ymarfer eu Cyflwyniad Dramatig // These pupils from Ysgol Gyfun Gymraeg Glan Taf, cardiff are preparing for their Dramatic Presentation
Image caption Yw e wedi bod yn glanhau simne fawr Manordy Llancaiach? // Has he been cleaning the large chimney breasts at Llancaiach Fawr Manor?
Image caption Elis Dafydd o Drefor, ger Caernarfon yw Bardd y Gadair // The Chair was won by Elis Dafydd from Trefor, near Caernarfon
Image caption Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Merched y Wawr yn twtio'r stondin // Tegwen Morris, Merched y Wawr's National Director, tying the loose ends on the stall
Image caption Does gan y cerbyd yma ddim corn felly drymiau amdani! // This vehicle doesn't have a horn, so it'll have to make do with some drums!
Image caption Mae'r stiwardiaid yn help mawr // You won't get lost thanks to the helpful stewards
Image caption Dilwyn Price, enillydd Gwobr John a Ceridwen. Mae e wedi bod yn wirfoddolwr gyda'r Urdd ers dros 40 mlynedd // Dilwyn Price, winner of the John and Ceridwen Prize, who has been an Urdd volunteer for over 40 years
Image caption "Gobeithio bod gan Elis le i hon!" // "Let's hope Elis has room for it!"
Image caption A dyna ni o'r Eisteddfod am ddiwrnod arall, dewch yn ôl eto yfory // That's it for another day at the Eisteddfod, come back again tomorrow

Am fwy o straeon am Eisteddfod yr Urdd, y diweddara' o'r maes ac orielau lluniau, cliciwch yma.

There are more stories and photos from the Urdd Eisteddfod on BBC Cymru Fyw.