Gwobr Tir na n-Og i Gareth F Williams am Y Gêm

  • Cyhoeddwyd
Gareth F Williams
Disgrifiad o’r llun,
Dyma'r chweched tro i Gareth F Williams, sy'n byw yn Beddau ger Pontypridd, ennill y wobr

Mae Gwobr Tir na n-Og wedi ei chyflwyno i Gareth F Williams ar Faes yr Eisteddfod am ei nofel Y Gêm.

Y gêm bêl-droed enwog rhwng milwyr yn ffosydd Gwlad Belg yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf oedd yr ysbrydoliaeth tu ôl i'r llyfr.

Mae'r nofel hanesyddol yn dilyn profiadau dau ffrind sy'n cael eu hanfon i ymladd yn y rhyfel.

Mae'r wobr yn cael ei chyflwyno am lyfr gorau plant a phobl ifanc, a dyma'r chweched tro i Gareth, sy'n byw yn Beddau ger Pontypridd, ennill y wobr.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r nofel yn dilyn profiadau dau ffrind sy'n cael eu hanfon i ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf

Dywedodd Cadeirydd Panel Cymraeg Gwobr Tir na n-Og, Delyth Huws: "Mae Y Gêm yn sicr yn nofel gywrain ei gwead, ac mae'r awdur yn llwyddo i gyfuno stori gefndir ffuglennol gyda hanes y Rhyfel Mawr, a hynny mewn dull cwbl feistrolgar."

'Cyfeillgarwch a chariad'

Yn y seremoni ar y maes, dywedodd Gareth mai digwyddiadau i nodi canmlwyddiant y rhyfel oedd yr ysbrydoliaeth y tu ôl i'r stori.

"Er bod y gêm bêl-droed yn rhan bwysig o'r nofel, cyfrol yw hon am gyfeillgarwch a chariad, am hiraeth, ac am ffolineb dyn," meddai.

Ychwanegodd: "Mae'r nofel yn gorffen ar Ddydd San Steffan 1914, pan ddisgwylid y byddai'r rhyfel yn dod i ben.

"Yr eironi creulon oedd y byddai'n rhaid dioddef pedair blynedd arall o dywallt gwaed cyn y byddai clychau heddwch i'w clywed yn atsain dros y wlad."