Elis Dafydd yn ennill Cadair Eisteddfod yr Urdd

Cyhoeddwyd
Elis Dafydd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedwyd mai aeddfedrwydd a phrofiad Elis oedd y rheswm am i'w waith ddod i'r brig

Elis Dafydd o Drefor ger Caernarfon sydd wedi ennill Cadair Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015.

Gwreichion oedd y testun ar gyfer cerdd gaeth neu rydd heb fod dros 100 llinell.

Wedi iddo fynd i Ysgol yr Eifl, Ysgol Glan-Y-Môr a Choleg Meirion Dwyfor, astudiodd Elis radd mewn Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor.

Roedd 12 wedi cystadlu eleni, ac roedd y beirniaid Ifan Prys a Mari George yn teimlo y gallai'r cyntaf, ail a'r trydydd fod wedi bod yn deilwng o'r gadair.

Aeddfedrwydd a phrofiad Elis oedd y rheswm am i'w waith ddod i'r brig.

'Diolch o waelod calon'

Dywedodd y beirniaid: "Nodir dyddiad a lleoliad uwchben pob un o'i gerddi gan fynd â ni yn ôl ac ymlaen o Fangor i Gaeredin rhwng ychydig ddyddiau cyn refferendwm annibyniaeth yr Alban a mis Chwefror 2015.

"Amod o gariad yw'r gwreichion ac mae'r cariad hwn yn mynd a dod ac yn symbol o obaith a cholli gobaith. Mae gan y bardd glust dda am rythm cerdd rydd ac mae'r dweud yn syml ac yn ddiymdrech."

Disgrifiad o’r llun,
Astudiodd Elis radd mewn Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor

Dywedodd Elis mai "cerdd serch ar gefndir gwleidyddol" yr oedd wedi ei hysgrifennu, oedd yn ymdrin a "gwreichion gobaith yr Alban" adeg y refferendwm.

Ychwanegodd: "Hoffwn ddiolch o waelod calon i'r holl athrawon, darlithwyr, teulu a ffrindiau am bob cefnogaeth ac ysbrydoliaeth.

"Hoffwn hefyd gydnabod fy nyled i'r holl feirdd a llenorion sydd wedi cael cymaint o ddylanwad arnaf."

Elan Grug Muse o Aelwyd Dyffryn Nantlle ddaeth yn ail o dan y ffug enw Jiskřička, gyda Iestyn Tyne o Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor yn drydydd o dan y ffug enw Parisien.