Hoff Le: Mwy o'ch lluniau chi

Diolch i bawb sydd wedi rhannu eu hoff lefydd gyda BBC Cymru Fyw hyd yma. O Gwm Rhondda i'r Gogarth Fawr, dyma'r detholiad diweddaraf yn y gyfres.

Cofiwch, mae 'na ddigon o amser eto i gyfrannu at Hoff Le - naill ai trwy Twitter, Flickr neu e-bost. Mae'r manylion cysylltu i gyd ar y dudalen yma.

Image copyright @llwybrllaethog
Image caption Dyma hoff le ar y ddaear @llwybrllaethog
Image copyright Ffion a Gorwel Owen
Image caption "'Does unman yn debyg i adre!" - Ffion a Gorwel Owen
Image copyright Eluned Evans
Image caption Tŵr Paxton - Eluned Owena Grandis, Trevelin, Patagonia

Meddai Eluned: "O fewn munudau o'r maes parcio rydych chi'n cyrraedd y tŵr a chewch fwynhau golygfeydd panoramig 360° o Ddyffryn Tywi a thu hwnt - ardal gyfoethog iawn o ran hanes a thirlun. Lle delfrydol i gael picnic yn yr haf neu fynd ar y sled (gyda gofal!) yn y gaeaf.

"Er 'mod i erbyn hyn yn byw yng nghanol mynyddoedd mawreddog yr Andes ym Mhatagonia gyda'm gŵr, mae lle arbennig yn fy nghalon i'r lle hwn a dyna un o'r mannau cyntaf y byddaf yn mynd â'm mab bach pan fyddaf yn mynd ag ef i Gymru am y tro cyntaf."

Image copyright catrin owen
Image caption Yr haul yn machlud yn Aberdesach - Catrin Owen
Image copyright Debora Morgante
Image caption Cwm Rhondda - Debora Morgante. "Mae rhywbeth hudol yn y lle hwn nad wy'n gallu ei ddisgrifio."
Image copyright Mike West
Image caption Nefyn - hoff le Mike West. "Ar ôl iddynt ymddeol, gwnaeth fy rhieni fwynhau 20 mlynedd hapus dros ben yn Nefyn ymhlith pobl croesawgar Pen Llŷn ac ynghanol golygfeydd godidog yr ardal," meddai.
Image copyright Liam Ellis
Image caption Deiniolen a Chaerdydd. Liam Ellis: "Adra, adra ac adra!"
Image copyright Elen Vaughan
Image caption Llyn Bodafon. "Un o'r seddi gorau yn y byd," meddai Elen Vaughan
Image copyright Alaw Fôn
Image caption Tŷ Coch Porthdinllaen, hoff le Alaw Fôn
Image copyright Rhiannon Williams
Image caption Llyn Talyllyn yn y dydd/Bae Caerdydd gyda'r nos - Rhiannon Williams
Image copyright Andrew Misell
Image caption Andrew Misell - Y Castell Gwyn, Sir Fynwy. "Mae pum mlynedd rhwng y ddau lun yma."
Image copyright Heledd Sian
Image caption Y Gogarth Fawr, Llandudno. Yn orlawn o atgofion i Heledd Sian. "Yn bendant dyma fy hoff le."
Image copyright Gwen Saunders Jones
Image caption Moelfre, Sir Fôn - Gwen Saunders Jones. "Dyma bentra' genedigol fy nheulu ar ochr fy nhad, a'r ysgol gynradd ora' yn y byd."
Image copyright Rhys Jones
Image caption Y Bryn, Cwmllynfell - Rhys ap William
Image copyright Siôn Jones
Image caption "Un o'm hoff lefydd yng Nghymru yw Llanrwst, 'nenwedig y bont a'r bwyty, Tu Hwnt i'r Bont" - Sion Jones
Image copyright Gwydion Lyn
Image caption Betws a Chaerdydd - Gwydion Lyn
Image copyright Shaun Burkey
Image caption "Rwy'n dringo fyny Moel Famau ar ôl gwaith unwaith yr wythnos er mwyn adfer fy egni," meddai Shaun Burkey o Ddyffryn Clwyd. "O'r copa ar ddiwrnod braf mae'n bosib gweld Eryri, Ynys Manaw, ardal y llynoedd, mynyddoedd y Pennines, Lerpwl ac hyd yn oed tŵr Blackpool."