Hoff Le: Rhagor o'ch lluniau chi

  • Cyhoeddwyd

Diolch i bawb sydd wedi bod yn rhannu lluniau o'u hoff lefydd gyda BBC Cymru Fyw yn ystod y misoedd diwethaf. Cofiwch bod 'na gyfle eto i ychwanegu eich Hoff Le chi at y casgliad arbennig yma trwy e-bostio cymrufyw@bbc.co.uk neu ddefnyddio #HoffLe. Mae manylion llawn sut i gysylltu ar y dudalen yma.

Yn y cyfamser, mwynhewch ddetholiad arall o'r lluniau gorau sydd wedi ein cyrraedd.

Ffynhonnell y llun, Dylan Evans
Disgrifiad o’r llun,
Goleudy Trwyn Du, Llanfairfech gan Dylan Evans
Ffynhonnell y llun, Rhiannon Lewis
Disgrifiad o’r llun,
Pedair cenhedlaeth mewn streips ar draeth Llangrannog, sef Hoff Le Rhiannon Lewis
Ffynhonnell y llun, John Derek Rees
Disgrifiad o’r llun,
Castell Pennard - dyma un o hoff lefydd yn y byd John Derek Rees
Ffynhonnell y llun, Coed y Brenin
Disgrifiad o’r llun,
@CoedyBreninFP - cacen a phaned efo golyfa bendigedig o'r caffi
Ffynhonnell y llun, Anna Evans
Disgrifiad o’r llun,
Hoff Le Anna Evans ar hyn o bryd ydy Llyn y Fan: "O ben y mynyddoedd o gwmpas y llyn, mae'r gwynt yn gwylltio trwy eich gwallt, a does dim car na neb arall i glywed, dim ond natur. Mae'n le mor anhygoel a syfrdanol ac mae mawredd y lle yn gwneud i chi anghofio eich problemau a phoenau. Mae Llyn Y Fan yn gwneud i chi deimlo yn hyderus ac yn fyw!"
Ffynhonnell y llun, John Bryn Owen
Disgrifiad o’r llun,
.John Bryn Owen: "Llyn y Gadair gyda'r Aran yn y cefndir a Bob yn cael diod bach."
Ffynhonnell y llun, @mangobach
Disgrifiad o’r llun,
Wal tafarn yr 'Anglesey Arms' yng Nghaernarfon yw un o hoff lefydd Anna
Ffynhonnell y llun, Meic @Palmeriaid
Disgrifiad o’r llun,
Dydi Meic byth yn blino ar yr olygfa yma o Gadair Ifan Goch. "Wedi bod yma bob wythnos ers naw mlynedd," meddai.
Ffynhonnell y llun, Martin Morris Land
Disgrifiad o’r llun,
"Fy Hoff Le yw Dyffryn Mymbyr gyda golygfeydd fel hyn," meddai Martin Morris Land.
Ffynhonnell y llun, Owain Arfon Williams
Disgrifiad o’r llun,
Owain Williams am Gwm Idwal: "Dim ond pum munud o'n i yno, ond isio mynd nôl!"
Ffynhonnell y llun, Debora Morgante
Disgrifiad o’r llun,
Pont Hafren - mynediad y nefoedd yn ôl Debora Morgante, Eidales sydd wedi dysgu Cymraeg

Meddai Debora: "Mae emosiwn mawr gyda fi bob tro fy mod i'n hedfan o Rufain i Fryste a rentu car i gyrraedd Cymru. Pan mae'r bont hon yn nesáu mae dagrau yn dechrau rhedeg dros fy ngruddiau gan fy mod i mor hapus i gael dod i Gymru unwaith eto. Rwyf yn teimlo fel fy mod i wedi dod yn ôl adref. ('Does dim perthnasau 'da fi yn Nghymru a ches i fy ngeni yn yr Eidal!) Mae'n anhygoel pa mor fawr yw fy nghariad i'r wlad yma!"

Ffynhonnell y llun, Llandochau Fach
Disgrifiad o’r llun,
Llandochau Fach, Hoff Le @shyffl
Ffynhonnell y llun, Dafydd Jones
Disgrifiad o’r llun,
Rhosili yn yr haul - Daf Jones
Ffynhonnell y llun, Sam Rhys
Disgrifiad o’r llun,
Druidstone, Sir Benfro - hoff le Sam Rhys
Ffynhonnell y llun, Dafydd Pugh Jones
Disgrifiad o’r llun,
Tír Na nÓg. I fyd y bythol-ifanc mae Dafydd Pugh Jones yn mynd i ddod o hyd i'w hoff le!
Ffynhonnell y llun, Blaenwaun Mwnt
Disgrifiad o’r llun,
@blaenwaunMwnt: "Dim un man gwell yn y byd na Mwnt, boed law neu hindda."