Hoff Le: Rhagor o'ch lluniau chi

Diolch i bawb sydd wedi bod yn rhannu lluniau o'u hoff lefydd gyda BBC Cymru Fyw yn ystod y misoedd diwethaf. Cofiwch bod 'na gyfle eto i ychwanegu eich Hoff Le chi at y casgliad arbennig yma trwy e-bostio cymrufyw@bbc.co.uk neu ddefnyddio #HoffLe. Mae manylion llawn sut i gysylltu ar y dudalen yma.

Yn y cyfamser, mwynhewch ddetholiad arall o'r lluniau gorau sydd wedi ein cyrraedd.

Image copyright Dylan Evans
Image caption Goleudy Trwyn Du, Llanfairfech gan Dylan Evans
Image copyright Rhiannon Lewis
Image caption Pedair cenhedlaeth mewn streips ar draeth Llangrannog, sef Hoff Le Rhiannon Lewis
Image copyright John Derek Rees
Image caption Castell Pennard - dyma un o hoff lefydd yn y byd John Derek Rees
Image copyright Coed y Brenin
Image caption @CoedyBreninFP - cacen a phaned efo golyfa bendigedig o'r caffi
Image copyright Anna Evans
Image caption Hoff Le Anna Evans ar hyn o bryd ydy Llyn y Fan: "O ben y mynyddoedd o gwmpas y llyn, mae'r gwynt yn gwylltio trwy eich gwallt, a does dim car na neb arall i glywed, dim ond natur. Mae'n le mor anhygoel a syfrdanol ac mae mawredd y lle yn gwneud i chi anghofio eich problemau a phoenau. Mae Llyn Y Fan yn gwneud i chi deimlo yn hyderus ac yn fyw!"
Image copyright John Bryn Owen
Image caption .John Bryn Owen: "Llyn y Gadair gyda'r Aran yn y cefndir a Bob yn cael diod bach."
Image copyright @mangobach
Image caption Wal tafarn yr 'Anglesey Arms' yng Nghaernarfon yw un o hoff lefydd Anna
Image copyright Meic @Palmeriaid
Image caption Dydi Meic byth yn blino ar yr olygfa yma o Gadair Ifan Goch. "Wedi bod yma bob wythnos ers naw mlynedd," meddai.
Image copyright Martin Morris Land
Image caption "Fy Hoff Le yw Dyffryn Mymbyr gyda golygfeydd fel hyn," meddai Martin Morris Land.
Image copyright Owain Arfon Williams
Image caption Owain Williams am Gwm Idwal: "Dim ond pum munud o'n i yno, ond isio mynd nôl!"
Image copyright Debora Morgante
Image caption Pont Hafren - mynediad y nefoedd yn ôl Debora Morgante, Eidales sydd wedi dysgu Cymraeg

Meddai Debora: "Mae emosiwn mawr gyda fi bob tro fy mod i'n hedfan o Rufain i Fryste a rentu car i gyrraedd Cymru. Pan mae'r bont hon yn nesáu mae dagrau yn dechrau rhedeg dros fy ngruddiau gan fy mod i mor hapus i gael dod i Gymru unwaith eto. Rwyf yn teimlo fel fy mod i wedi dod yn ôl adref. ('Does dim perthnasau 'da fi yn Nghymru a ches i fy ngeni yn yr Eidal!) Mae'n anhygoel pa mor fawr yw fy nghariad i'r wlad yma!"

Image copyright Llandochau Fach
Image caption Llandochau Fach, Hoff Le @shyffl
Image copyright Dafydd Jones
Image caption Rhosili yn yr haul - Daf Jones
Image copyright Sam Rhys
Image caption Druidstone, Sir Benfro - hoff le Sam Rhys
Image copyright Dafydd Pugh Jones
Image caption Tír Na nÓg. I fyd y bythol-ifanc mae Dafydd Pugh Jones yn mynd i ddod o hyd i'w hoff le!
Image copyright Blaenwaun Mwnt
Image caption @blaenwaunMwnt: "Dim un man gwell yn y byd na Mwnt, boed law neu hindda."