BBC Cymru Fyw

Hoff Le: Rhagor o'ch lluniau chi

Published
Diolch i bawb sydd wedi bod yn rhannu lluniau o'u hoff lefydd gyda BBC Cymru Fyw yn ystod y misoedd diwethaf. Cofiwch bod 'na gyfle eto i ychwanegu eich Hoff Le chi at y casgliad arbennig yma trwy e-bostio cymrufyw@bbc.co.uk neu ddefnyddio #HoffLe. Mae manylion llawn sut i gysylltu ar y dudalen yma.
Yn y cyfamser, mwynhewch ddetholiad arall o'r lluniau gorau sydd wedi ein cyrraedd.
image copyrightDylan Evans
image captionGoleudy Trwyn Du, Llanfairfech gan Dylan Evans
image copyrightRhiannon Lewis
image captionPedair cenhedlaeth mewn streips ar draeth Llangrannog, sef Hoff Le Rhiannon Lewis
image copyrightJohn Derek Rees
image captionCastell Pennard - dyma un o hoff lefydd yn y byd John Derek Rees
image copyrightCoed y Brenin
image caption@CoedyBreninFP - cacen a phaned efo golyfa bendigedig o'r caffi
image copyrightAnna Evans
image captionHoff Le Anna Evans ar hyn o bryd ydy Llyn y Fan: "O ben y mynyddoedd o gwmpas y llyn, mae'r gwynt yn gwylltio trwy eich gwallt, a does dim car na neb arall i glywed, dim ond natur. Mae'n le mor anhygoel a syfrdanol ac mae mawredd y lle yn gwneud i chi anghofio eich problemau a phoenau. Mae Llyn Y Fan yn gwneud i chi deimlo yn hyderus ac yn fyw!"
image copyrightJohn Bryn Owen
image caption.John Bryn Owen: "Llyn y Gadair gyda'r Aran yn y cefndir a Bob yn cael diod bach."
image copyright@mangobach
image captionWal tafarn yr 'Anglesey Arms' yng Nghaernarfon yw un o hoff lefydd Anna
image copyrightMeic @Palmeriaid
image captionDydi Meic byth yn blino ar yr olygfa yma o Gadair Ifan Goch. "Wedi bod yma bob wythnos ers naw mlynedd," meddai.
image copyrightMartin Morris Land
image caption"Fy Hoff Le yw Dyffryn Mymbyr gyda golygfeydd fel hyn," meddai Martin Morris Land.
image copyrightOwain Arfon Williams
image captionOwain Williams am Gwm Idwal: "Dim ond pum munud o'n i yno, ond isio mynd nôl!"
image copyrightDebora Morgante
image captionPont Hafren - mynediad y nefoedd yn ôl Debora Morgante, Eidales sydd wedi dysgu Cymraeg
Meddai Debora: "Mae emosiwn mawr gyda fi bob tro fy mod i'n hedfan o Rufain i Fryste a rentu car i gyrraedd Cymru. Pan mae'r bont hon yn nesáu mae dagrau yn dechrau rhedeg dros fy ngruddiau gan fy mod i mor hapus i gael dod i Gymru unwaith eto. Rwyf yn teimlo fel fy mod i wedi dod yn ôl adref. ('Does dim perthnasau 'da fi yn Nghymru a ches i fy ngeni yn yr Eidal!) Mae'n anhygoel pa mor fawr yw fy nghariad i'r wlad yma!"
image copyrightLlandochau Fach
image captionLlandochau Fach, Hoff Le @shyffl
image copyrightDafydd Jones
image captionRhosili yn yr haul - Daf Jones
image copyrightSam Rhys
image captionDruidstone, Sir Benfro - hoff le Sam Rhys
image copyrightDafydd Pugh Jones
image captionTír Na nÓg. I fyd y bythol-ifanc mae Dafydd Pugh Jones yn mynd i ddod o hyd i'w hoff le!
image copyrightBlaenwaun Mwnt
image caption@blaenwaunMwnt: "Dim un man gwell yn y byd na Mwnt, boed law neu hindda."