Gweithwyr dur o blaid streicio

  • Cyhoeddwyd
Rali Tata
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cannoedd o weithwyr mewn rali yn gynharach yn y mis

Mae aelodau'r undeb mwyaf ymhlith gweithwyr dur cwmni Tata wedi pleidleisio gyda mwyafrif sylweddol o blaid strecio oherwydd anghydfod am gynllun pensiwn.

Pleidleisiodd 88% o blaid streicio, gyda chyfartaledd o 76% o aelodau undeb Community yn bwrw pleidlais.

Roedd y cwmni wedi dweud fod y cynllun pensiwn presennol, hen gynllun Cwmni Dur Prydain, yn wynebu "bwlch ariannol".

Fe allai'r newidiadau i'r cynllun olygu bod gweithwyr yn ymddeol yn 65 oed nid 60.

Fe wnaeth 95% o aeldau'r GMB bleidleisio o blaid strecio tra bod undeb Unite yn aros am ganlyniad eu pleidlais nhw.

Yn ôl Community, fe wnaeth 96% o weithwyr dur Port Talbot bleidleisio dros streicio.

'Streic Brydeinig'

Dywedodd Roy Rickhus, ysgrifennydd cyffredinol yr undeb: "Rydym ar drothwy'r streic Brydeinig gyntaf o fewn y diwydiant dur ers dros 30 o flynyddoedd. Nid hon yw'r sefyllfa y dymunwn ni fod ynddi ac mae gan Tata nawr y cyfle i roi diwedd ar yr anghydfod a'r bygythiad eu bod am gau'r cynllun pensiwn.

"Mae angen trafod mesurau gwahanol a'r her rydym yn ei hwynebu, rhywbeth mae'r undebau wedi gofyn amdano ers mis Tachwedd."

Mae Tata wedi dweud eu bod yn wynebu bwlch o ychydig tua£2 biliwn ac nad ydi'r cynllun yn gynaliadwy.

Eisoes maen nhw wedi bod yn ymgynghori gyda 17,000 o weithwyr.

Dywedodd llefarydd ar ran Tata fod canlyniad y bleidlais yn siomedig, o ystyried fod y cwmni yn parhau i gynnig "cynllun sy'n cynnig pensiynau cystadleuol.

"Nid yw'r blwch o hyd at £2 biliwn yn fai ar y gweithwyr na'r cwmni, ond mae'n rhaid i'r cwmni a'r gweithwyr gydweithredu er mwyn ei ddatrys.

"Rydym yn hyderus y bydd y gweithlu yn gweld fod y cynigion yn cynnig y ffordd fwyaf teg o ddelio gyda'r bwlch," meddai'r llefarydd.

"Rydym hefyd yn hyderus y bydd y gweithlu ddim yn gweithredu mewn modd y bydd yn achosi niwed i'r nod o adeiladu busnes cynaliadwy sy'n gallu cynnal cynllun pensiwn."

Fe fydd aelodau pwyllgor gwaith yr undeb yn trafod eu camau nesa ddydd Llun.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Gwaith dur Port Talbot