Cystadlaethau newydd ar faes Eisteddfod yr Urdd

  • Cyhoeddwyd
Trin Gwallt
Disgrifiad o’r llun,
Trin gwallt oedd un o'r cystadlaethau galwedigaethol gafodd eu cynnal ar y maes ddydd Gwener

Mae rhai o'r cystadlaethau newydd gafodd eu cyflwyno i Eisteddfod yr Urdd eleni wedi bod yn digwydd ar y Maes ddydd Gwener.

Fe gafodd pum maes cystadlu newydd eu cyflwyno yn dilyn argymhellion gweithgor fu'n ymgynghori ar waith yr Urdd.

Y pum maes newydd oedd Mentergarwch a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddiaduraeth, Adolygu Ffilm a Chystadlaethau Galwedigaethol.

Cafodd chwe chystadleuaeth alwedigaethol eu cynnal mewn partneriaeth gyda Cholegau Cymru, ac fe gafodd pabell goginio bwrpasol ei gosod ar y maes am y tro cyntaf.

Beca Lyne-Pirkis, un o sêr y Great British Bake Off oedd yn beirniadu'r gystadleuaeth goginio, tra bod y cystadleuwyr trin gwallt yn parhau i weithio brynhawn Gwener.

Oherwydd poblogrwydd y gystadleuaeth eleni, dywedodd yr Urdd mai'r bwriad y flwyddyn nesaf yw cynnal rowndiau rhanbarthol yn ogystal â chyflwyno elfen ychwanegol sef 'celf ewinedd'.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Claire Roberts bod y cystadlaethau'n denu cystadleuwyr newydd i'r Urdd

Mae Colegau Cymru wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â'r Urdd i ddatblygu'r cystadlaethau galwedigaethol, sy'n cynnwys coginio, adeiladwaith a gofal pla

Dywedodd Claire Roberts o Golegau Cymru: "Gan fod yr Urdd yn tyfu a ffynnu, mae angen agor y drysau i gystadleuwyr newydd, felly mi wnaethon ni ddod i fyny efo chwe chystadleuaeth newydd - pedair gwaith cartref a dwy ar y maes.

"Mae'r rhain yn gyfle gwych i gystadleuwyr newydd ddod i'r maes ac mae safon y cystadlu yn hynod o wych."

Dywedodd bod "lot fwy o bwyslais ar sgiliau, felly mae'r cystadlaethau yma yn hynod o dda am gynnal sgiliau a chynyddu sgiliau, a hefyd mae yna bwrpas i'r gweithle hefyd".

Ychwanegodd bod yr ymateb wedi bod yn "wych" yn y flwyddyn gyntaf.

"Mae'r colegau i gyd wedi croesawu'r datblygiad yma, ac i ddweud y gwir mae'r Urdd wrth eu boddau eu bod nhw'n gallu cyrraedd cynulleidfa hollol newydd. Felly ymlaen a ni at y flwyddyn nesaf."nt.