Coroni Dylan Edwards yn Brif Lenor Eisteddfod yr Urdd

  • Cyhoeddwyd
Dylan Edwards
Disgrifiad o’r llun,
Mae Dylan yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Penweddig, Aberystwyth

Dylan Edwards o Landre ger Aberystwyth yw Prif Lenor Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015.

Mae Dylan, cyn-ddisgybl yn Ysgol Penweddig, yn astudio ar gyfer gradd mewn Celfyddydau Breiniol yng Ngholeg King's, Llundain.

Dywedodd y beirniaid bod gan waith Dylan "dinc Dylan Thomas-aidd a Llwyd Owen-aidd".

Mae'n ennill y goron am y darn o ryddiaeth dros 4,000 o eiriau ar y thema 'Brâd'.

Mae gwaith buddugol Dylan, sydd ar ffurf portread o grwp o gymeriadau amrywiol, yn rhoi hanes noson yn Aberystwyth.

Ysgrifennodd Dylan dan y ffug enw 'Didion 1967', ac ef oedd "llenor mwyaf crefftus y gystadleuaeth" yn ôl y beirniaid Sioned Williams a Manon Steffan Ross, ac fe "gydiodd ei waith o'r frawddeg gyntaf."

'Ymdriniaeth o hiraeth a cholled'

Dywedodd Sioned Williams: "Mae yna dinc Dylan Thomas-aidd a Llwyd Owen-aidd yma, yn sgil ansoddeiriau cyfansawdd dyfeisgar, arddull lenyddol hunanymwybodol, ac awyrgylch cyfoes, meddwol, swrrealaidd.

"Fel y ceir yn aml yng ngwaith y ddau awdur hynny, ceir yma ymdriniaeth o hiraeth a cholled o fewn stori fywiog, aml haenog, a'r ysgrifennu drwyddi draw yn hudol.

"Mae gan Dylan ddawn hefyd i greu deialog realistig ac i fynd o dan groen cymeriadau. Mae'n waith uchelgeisiol, hyderus ac mae Dylan yn llwyr haeddu ennill coron Eisteddfod yr Urdd."

Iestyn Tyne, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Cylch Llŷn, Rhanbarth Eryri ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth, gyda Gareth Evans-Jones, Aelwyd Unigol, Cylch Eilian, Rhanbarth Môn yn drydydd.