Bysus Powys: Anelu at arbedion o £500,000

  • Cyhoeddwyd
Bysus
Disgrifiad o’r llun,
Bydd ymgynghoriad cyhoeddus tan 29 Mehefin

Fe allai rhai gwasanaethau bysus ddiflannu ym Mhowys oherwydd bwriad y cyngor i arbed £500,000.

Ar hyn o bryd mae'r cyngor yn gwario £2.3m bob blwyddyn.

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus tan 29 Mehefin sy'n cyfeirio at fwriad i greu saith neu wyth gwasanaeth rhwng trefi mawr fel Y Fenni, Aberystwyth, Caerdydd ac Abertawe.

Ar hyn o bryd mae'r cyngor yn cefnogi 27 o gontractau bysus yn y sir.

Dim ond dau o'r rhain, gwasanaeth dydd Llun i ddydd Sadwrn o Aberhonddu i Henffordd a'r gwasanaeth haf rhwng Tref-y-Clawdd a'r Drenewydd, sy'n cael eu rhedeg yn fasnachol.

Dywedodd llefarydd ar y cyngor fod cludiant cyhoeddus yn ddyletswydd anstatudol a bod dim rhaid i'r cyngor ddarparu'r gwasanaeth.