Meddygon: 'Effaith cyffur canser yn rhyfeddol'

  • Cyhoeddwyd
Ymchwil canser
Disgrifiad o’r llun,
Mae datblygu cyffur yn cymryd saith mlynedd mewn labordy a chwe mlynedd o brofi ar gleifion

Mae'r effaith posibl gall cyffur canser newydd, sydd wedi ei ddatblygu yng Nghaerdydd, ei gael ar gleifion wedi cael ei ddisgrifio gan oncolegwyr fel "rhyfeddol".

Wedi ei ddylunio i rwystro cleifion rhag mynd yn ymwrthol i therapïau cyffredin, mae profion wedi dangos bod y cyffur Acelarin yn effeithiol wrth fynd i'r afael â nifer o wahanol fathau o ganser.

Fe fydd canlyniadau cam cyntaf y treialon clinigol i'r cyffur, yn ogystal â chanlyniadau'r ail gam yn cael eu cyflwyno yn Chicago.

Fe gafodd y driniaeth ei ddyfeisio mewn labordai ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cafodd y cyffur ei brofi ar gleifion yn Ysbyty Hammersmith yn Llundain, ble roedd triniaethau eraill - mwy confensiynol - wedi methu.

'Arbennig o gyffrous'

"Mae'r rhain yn gleifion canser terfynol, pob un ohonynt wedi cael tiwmorau cadarn oedd yn tyfu," esboniodd yr Athro Chris McGuigan o Brifysgol Caerdydd.

"Allan o'r 78 o gleifion fuodd yn rhan o'r profion Acelarin - fe welodd hanner y bobl bod y driniaeth wedi llwyddo i reoli'r tiwmorau, a bod y cyffur wedi llwyddo i atal y clefydau rhag tyfu ac mewn rhai achosion wedi gwrthdroi'r canser."

Dywedodd Dr Ian Lewis, cyfarwyddwr ymchwil a pholisi ar gyfer Gofal Canser Tenovus: "Y peth gwych am y driniaeth hon yw ei bod yn ymddangos, nid yn unig yn effeithiol ar gyfer cleifion sydd wedi dod yn ymwrthol i therapïau cyffredin ond hefyd ar gyfer cleifion sydd â nifer wahanol fathau o ganser. Mae hynny'n ei gwneud yn arbennig o gyffrous."

"Mae'r ffaith ei fod wedi dod o Gaerdydd yn dangos tuedd ehangach ar gyfer ymchwil canser o safon wirioneddol fyd-eang yma yng Nghymru."

Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd y driniaeth ei ddyfeisio yn labordai Prifysgol Caerdydd

Tiwmorau gynaecoleg

Mae'r cyffur yn arbennig o effeithiol yn erbyn tiwmorau gynaecolegol. Mewn 13 allan o 14 o gleifion, fe lwyddodd y cyffur i reoli'r clefydau - y gyfradd llwyddiant mwyaf a welwyd erioed yn Ysbyty Hammersmith.

Mae'r gwaith o gynllunio'r drydedd rownd o dreialon clinigol - sef y rhai olaf - yn cael eu gwneud ar hyn o bryd, ac mae'r cyffur wedi'i drwyddedu i gwmni fferyllol o Gaeredin, Nucana, er mwyn ei ddatblygu ymhellach.

Fe fydd canlyniadau'r profion yn cael eu cyflwyno i 30,000 o arbenigwyr canser fydd yn mynychu'r gynhadledd Asco yn Chicago.

Mae'r Athro McGuigan yn credu y gallai'r dull a ddefnyddiodd ei dîm i ddatblygu'r cyffur ddod yn fwy cyffredin mewn ymchwil meddyginiaethol o hyn ymlaen.

Mae'n gweithio drwy ychwanegu cyfansoddion newydd i therapïau confensiynol, sy'n helpu'r cyffuriau dorri trwy unrhyw wrthwynebiad mae'r corff wedi ei adeiladu yn ei erbyn.

"Mae llawer o gwmnïau wedi dechrau mabwysiadu'r dechnoleg hon i wella gwahanol gyffuriau," meddai'r Athro McGuigan.

"Rwy'n credu y bydd hyn yn newid triniaethau ar gyfer canser a firysau am byth - ac mae'n tarddu yma yn y labordai yng Nghaerdydd."