Cyhoeddi rhestr fer Ysgoloriaeth Bryn Terfel

  • Cyhoeddwyd
Bryn Terfel
Disgrifiad o’r llun,
Yn ogystal â'r wobr ariannol, mae'r Ysgoloriaeth hefyd yn cysylltu enw'r enillydd gyda Bryn Terfel

Yn dilyn y cystadlu ar lwyfan yr Eisteddfod nos Sadwrn, mae panel wedi dewis y chwe chystadleuydd fydd yn ymgeisio am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel eleni.

Wedi ei sefydlu yn 1999, nod y wobr yw meithrin talent rhai o berfformwyr ifanc gorau Cymru.

Roedd y beirniaid yn dewis y cystadleuwyr oedden nhw'n ei gredu oedd fwyaf addawol o fewn y categori oedran hŷn o dan 25 oed.

Y chwech fydd yn cystadlu eleni fydd:

  • Steffan Rhys Hughes o Aelwyd Menlli, Dinbych;
  • Rhodri Prys Jones o Aelwyd Penllys, Maldwyn;
  • Sarah-Louise Jones, Aelod Unigol o Gylch Rhondda, Cymoedd Morgannwg;
  • Meinir Wyn Roberts, Aelod Unigol o Gylch Arfon, Eryri;
  • Alys Mererid Roberts o Aelwyd Llundain, Tu Allan i Gymru;
  • Gwen Elin o Aelwyd yr Ynys, Môn.

Yn dilyn argymhelliad beirniaid yn 2013 ac i ddatblygu'r gystadleuaeth ymhellach, nid enillwyr y cystadlaethau, o reidrwydd, oedd yn cael eu dewis.

Roedd y beirniaid - Stifyn Parri, Gwawr Owen, Gwenan Gibbard, Sian Teifi a Catrin Lewis-Defis - yn dewis yr ymgeiswyr o naw cystadleuaeth.

'Disgleirio'

Fe fydd yr Ysgoloriaeth yn cael ei chynnal yn Sefydliad y Glowyr Coed Duon nos Sul, 25 Hydref.

Yn ogystal â'r clod o ennill y wobr, bydd yr enillydd hefyd yn cael gwobr ariannol o £4,000 i'w ddefnyddio er mwyn datblygu eu talent i'r dyfodol.

Dywedodd y panel: "Rydym wedi mwynhau y profiad o fod ar banel Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel ac mi oedd yn benderfyniad anodd.

"Ond mi oedd y chwech yma yn disgleirio ac yn llawn haeddu y cyfle i gystadlu am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2015."