Ymarferiad Bannau heb ei ohirio er pryderon tymheredd

  • Cyhoeddwyd
James Dunsby, Edward Maher a Craig RobertsFfynhonnell y llun, MOD/PA
Disgrifiad o’r llun,
Corporal James Dunsby, Is-gorporal Edward John Maher a'r Is-gorporal Craig Roberts

Mae cwest i farwolaeth tri milwr ym Mannau Brycheiniog wedi clywed mai "gormod o waith papur" oedd y rheswm na chafodd yr ymarferiad ar gyfer yr SAS ei ohirio, er bod pryderon am y tywydd poeth.

Clywodd llys crwner Solihull bod yr Is-gorporal Craig Roberts, o Fae Penrhyn, wedi marw ar fynydd Pen y Fan ar 13 Gorffennaf, tra bod yr Is-gorporal Edward Maher a'r Corporal James Dunsby wedi marw yn yr ysbyty yn ddiweddarach.

Clywodd gwrandawiad blaenorol bod y tri wedi gorboethi ar yr ymarferiad, pan gyrhaeddodd y tymheredd 29C.

Dywedodd mam Mr Roberts, Margaret, wrth y cwest ei bod hi'n flin gydag ymateb y fyddin, a'i bod yn gobeithio y byddai'r cwest yn darganfod pam bod ei mab ac eraill "wedi eu gyrru i fyny yno yn y gwres".

'Mor flin'

Clywodd y cwest bod Mrs Roberts wedi gofyn i'r fyddin pam nad oedd yr ymarferiad wedi ei ohirio, a chafodd wybod y byddai "gormod o waith papur".

"Roedden ni mor flin gyda'r ateb yma, nid yn unig oedden ni wedi gweld ein mab yn farw, ond nawr roedden ni'n cael gwybod nad oedd wedi ei ohirio oherwydd y byddai gormod o waith papur."

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhieni Is-gorporal Craig Roberts, Kelvin a Margaret Roberts, yn y cwest yn Solihull

Bu farw'r Is-gorporal Edward Maher rhai oriau yn ddiweddarach yn Ysbyty'r Tywysog Charles yn Merthyr Tudful, a bu farw'r Corporal James Dunsby bythefnos wedi hynny.

Dywedodd Crwner Dinas Birmingham a Bwrdeistref Solihull, Louise Hunt, bod 78 o filwyr wedi cychwyn yr ymarferiad ar 13 Gorffennaf, gyda 37 ohonynt yn filwyr wrth gefn.

Ychwanegodd bod pryderon wedi eu codi yn ystod yr ymarferiad am bob un o'r tri fu farw.

Dywedodd Mrs Hunt y byddai'r cwest yn ystyried asesiadau risg, a'r ystyriaeth gafodd ei roi i'r tywydd ar y diwrnod.

Bydd hefyd yn clywed am ddau filwr arall gafodd eu tynnu o'r ymarferiad am 12:15 a 12:46.

Mae'r cwest yn parhau.