Dedfrydu dau ar ôl i ferch, 2, grwydro strydoedd y Rhyl

  • Cyhoeddwyd
Caernarfon Crown

Roedd merch fach ddwy oed gafodd ei darganfod yn crwydro'r strydoedd yn y Rhyl mewn pyjamas wedi byw mewn amodau "ofnadwy" gyda nifer o anifeiliaid, mae llys wedi clywed.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon bod neidr, pum crwban, dau gi a pharot yn byw yn yr un tŷ â'r ferch fach a'i rhieni.

Pan aeth yr heddlu i gartref y ferch, roedd ei thad wedi disgyn i gysgu ar ôl chwarae gemau cyfrifiadurol drwy'r nos, tra bod y fam mewn dosbarth i rieni.

Cafodd y ddau ddedfrydau o 14 mis yn y carchar wedi eu gohirio, a gorchymyn goruchwylio am 18 mis ar ôl cyfaddef creulondeb yn erbyn plentyn ym mis Mai y llynedd.

Gwydr a baw ci

Clywodd y llys bod y ferch fach wedi crwydro 600 metr o'r tŷ, gan gynnwys i lawr grisiau oedd â gwydr wedi torri a baw ci arnyn nhw.

Yn ogystal, roedd y drws a'r giât diogelwch i dŷ'r ferch ar agor pan aeth yr heddlu yno.

Dywedodd y barnwr Niclas Parry bod y perygl gan draffig ac unrhyw un all fod a bwriad maleisus "yn amlwg".

Ychwanegodd bod y ferch yn byw mewn "amodau ofnadwy" a'i bod yn cysgu mewn cot oedd yng nghanol cewyll anifeiliaid.

Er hynny, dywedodd Mr Parry bod y rhieni yn "anghymwys" ac nad oedd yr achos yn haeddu cosb.

"Rydw i'n derbyn na ddigwyddodd hyn oherwydd unrhyw fwriad ar eich rhan chi i'w hanafu hi. Digwyddodd gan eich bod chi yn anghymwys."

Cafodd y ferch fach ei symud o'r cartref.