Bathdy Brenhinol: £20 am ddarn o aur

Cyhoeddwyd
aur

Bydd buddsoddwyr yn gallu prynu ffracsiynau amrywiol o fariau aur gan y Bathdy Brenhinol, gyda phrisiau yn dechrau am £20, fel rhan o wasanaeth newydd sy'n gobeithio agor y diwydiant aur i farchnadoedd newydd.

Dywedodd y Bathdy fod y gwasanaeth newydd yn galluogi cwsmeriaid i brynu aur mewn "meintiau sy'n siwtio bob cyllideb".

Fe lansiodd y Bathdy, wefan masnachu aur yn ystod yr hydref - gan alluogi cwsmeriaid i brynu, storio a gwerthu darnau o'r metel gwerthfawr ar y safle yn Llantrisant.

Bydd y gwasanaeth aur newydd yn ddatblygiad pellach, ond yn hytrach na gorfod prynu darn cyfan o aur, bydd pobl hefyd yn gallu prynu cyfran o fariau, gyda phrisiau yn cychwyn ar £ 20.

Fe fydd yr holl aur sy'n cael ei brynu yn cael ei storio ar y safle, sy'n cael ei ddiogelu 24 awr y dydd gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.