Britain's Got Talent yn ymddiheuro

Cyhoeddwyd
Matisse
Disgrifiad o’r llun,
Mae Jules O'Dwyer wedi ennill £250,000 a chyfle i berfformio yn sioe'r Royal Variety

Mae cynhyrchwyr rhaglen Britain's Got Talent wedi ymddiheuro yn dilyn dryswch ynglŷn â pherfformiad buddugol hyfforddwraig cŵn ar y rhaglen nos Sul.

Mewn datganiad i BBC Cymru Fyw dywedodd y cynhyrchwyr fod mwy nag un ci wedi ymddangos yn y perfformiad a bod y gynulleidfa eisoes wedi gweld yn y rownd gynderfynol fod Jules O'Dwyer (hyfforddwr Matisse) yn gweithio gydag ail gi o'r enw 'Chase' yn ogystal â'r ci teircoes.

Mae'r cynhyrchwyr wedi cadarnhau mai 'Chase' fu'n cerdded ar hyd y rhaff yn y perfformiad buddugol, ac wedi ymddiheuro os nad oedd hyn wedi cael ei esbonio'n ddigon eglur i'r gwylwyr.

"Mae'n ddrwg gennym os na chafodd hyn ei wneud yn gliriach i'r beirniaid a'r gwylwyr gartref yn ystod y perfformiad terfynol."

Perfformiad Jules O'Dwyer ddaeth yn fuddugol, gyda'r consuriwr Jamie Raven yn ail a Chôr Glanaethwy yn drydydd.

Fel rhan o'r wobr, mae Jules O'Dwyer yn ennill £250,000 ac yn cael y fraint o berfformio yn sioe'r Royal Variety.

Disgrifiad o’r llun,
Nid yw Glanaethwy yn teimlo eu bod wedi eu twyllo gan y rhaglen

Wrth ymateb i'r newydd am ymddiheuriad cynhyrchwyr y rhaglen am y dryswch, dywedodd Rhian Roberts, cyd-sylfaenydd Ysgol Glanaethwy wrth BBC Cymru Fyw: "Doedd Cefin a fi ddim yn sylweddoli fod 'na gymaint o ffỳs yn cael ei wneud am y peth ddoe.

"Tydan ni ddim yn teimlo'n ddim gwahanol achos yn y pen draw mae'r cyhoedd wedi pleidleisio dros y ci.

"Tydi'r hyn ddigwyddodd ddim yn newid ein sefyllfa ni, a tyda ni ddim yn chwerw o gwbl. Fe gafodd y bleidlais ei gwneud ac mae'r ci wedi ennill. Chawson ni ddim o'n twyllo."

Mae'r rheoleiddiwr Ofcom wedi cadarnhau eu bod wedi derbyn dros 200 o gwynion yn dilyn y rhaglen, ac maent yn asesu'r sefyllfa cyn penderfynu os ydynt am ymchwilio i'r cwynion yn swyddogol.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cynhyrchwyr wedi cadarnhau fod ail gi wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer y perfformiad